"to be adrift" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"to be adrift" Macarca çeviri

EN to be adrift
volume_up
{fiil}

to be adrift (ayrıca: to toss, to go adrift)
to be adrift
to be adrift (ayrıca: to drive, to float, to crab)

Macarca de "to be adrift" için benzer çeviriler

to be fiil
Hungarian
be- takı
Hungarian
adrift zarf

Macarca' de "to be adrift" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThey put you into a spacesuit and cast you adrift with your micro-wave on.
Aztán űrruhába bújtattak, és kiraktak az űrbe a mikrohullámú adó-vevőddel együtt.
EnglishThey are still well adrift at the foot of the demographic employment league.
Ők még mindig ott kallódnak a foglalkoztatható demográfiai réteg alján.
EnglishThe rafts had already been made to set us adrift in the great oceans.
A tutajokat már megácsolták, hogy elbocsássanak bennünket az óceánok vizén.
EnglishI have done so because you were effectively adrift in the middle of a war zone.
Csak azért tettem, mert egy háborús zóna közepén sétarepültek.
EnglishEl, adrift in blood-shadows of suffering, never felt their gnawing.
A gyötrelem vérvörös fellegébe burkolódzott El nem érzékelte a húsába maró állkapcsokat.
EnglishThey took you six hundred thousand miles sunward and set you adrift.
Elvittek hatszázezer mérfölddel a Nap felé, és ott dobtak ki az űrbe.
EnglishFrom that moment on she had cut herself adrift to start life again on her own.
Maga pedig attól a pillanattól új életutat vágott magának.
EnglishParanor's destruction and the death of the Druids had cut him loose from his moorings, leaving him adrift.
Paranor elpusztítása, a druidák halála elvágta kötelékeit, sodródni kezdett.
EnglishMy life was just a few seconds adrift in those moments.
Azokban a pillanatokban az életem másodpercekre a magasban lebegett.
EnglishHe might as well have been Wayne Hoobler, adrift among Dwayne's used cars during Hawaiian Week.
Trout most akár a hawaii héten Dwayne használt autói között tengő-lengő Wayne Hoobler is lehetett volna.
EnglishListen, Frank's so lost, adrift, I feel sorry for him.
Ide hallgass, Frank olyan elesett, olyan megviselt, hogy sajnálom.
Englishhe asked himself, adrift in limbo.
Hiszek, de miben? kérdezte önmagát, a pokol tornácán hánykolódva.
EnglishShe thrust herself forward into it, enfolding it and clinging to it, until she was adrift in a white haze.
Előrelökte magát, bele a fénybe, belekapaszkodott és az körülvette, mígnem fehér lángok között lebegett.
EnglishHis mind came adrift and he began to wander.
Elméje összezavarodott, gondolatai összefüggéstelenekké váltak.
EnglishAbout mid-morning they landed on a snowy beach, waded the horses ashore and set the boat adrift.
Kora délelőtt kikötöttek a havas tengerparton, levezették a lovakat a hajóról, majd visszalökték a vízre a dereglyét.
EnglishI was for'ard repairing a cleat that had come adrift.
A hajó orrában javítottam egy leszakadt kötélvillát.
English`They were nowhere near Nomad when they set you adrift.
A mieink nem a Nomád közelében tettek ki csalinak.
EnglishAs foetuses, they were nurtured in mechanical wombs, adrift in amniotic fluid brewed in a laboratory.
Magzatkorukban mechanikus méhekben növekedtek, laboratóriumokban összekotyvasztott amniotikus folyadékban lebegtek.
EnglishIf naught else, said Roger starkly, I'll wreck the engines and depart in my boat, leaving you adrift.
Akkor válaszolta a báró határozottan összetöröm a gépeket, átszállok a hajómra, titeket pedig a sorsotokra hagylak.
EnglishSending refugees back to danger is bad enough, but casting them adrift to die is much worse.
Visszaküldeni a menekülteket a veszélybe is épp elég rossz, de a tengerre bocsájtani őket, hogy meghaljanak, még sokkal rosszabb.