"astute" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"astute" Macarca çeviri

EN astute
volume_up
{sıfat}

astute (ayrıca: acute, cagey, calculating, canny)
volume_up
ravasz {sıf.}
Pimasz kölyök, és méghozzá ravasz is.
Those who'd seen him work re­garded him as a very astute diplomatic technician.
Azok viszont, akik tisztában voltak eddigi tevékenységével, nagyon ravasz diplomáciai szakemberként tartották számon.
Others had been taken over by Exu and were making wicked faces, sly, astute, as they moved in jerks.
Voltak, akiket az Exu szállt meg: álnok, sunyi, ravasz kifejezést öltött az arcuk, rángó léptekkel araszoltak előre.
astute (ayrıca: able, acute, adept, adroit)
volume_up
ügyes {sıf.}
You are an astute politician, I will give you that.
Ön ügyes politikus, ezt elismerem.
My skills transcend my appearance; I am astute and subtle; I study the arcane sciences; I have an exact memory.
Külsőm alapján nem is gondolná, milyen ügyes és ravasz vagyok; tanulmányozom a misztikus tudományokat, az emlékezetem pedig valósággal elképesztő.
astute (ayrıca: acute, cute, foxy, sharp)
Maga nagyon is agyafúrt jegyezte meg.
- Időnként nagyon agyafúrt.
`If this Jackal is as astute as they say,' replied Rolland, `then I would reckon that if anyone in Paris can find him the Union can.'
Ha ez a Sakál csakugyan olyan agyafúrt, mint ahogy mondják felelte Rolland , akkor vagy az Union találja meg, vagy senki.
It is a realistic and politically astute start because it should not be forgotten that 2009 is an election year.
Realisztikus, politikailag igen körültekintő kezdet volt, mivel nem szabad elfelejtenünk, hogy 2009 választási év lesz.
It struck me that so astute a man as Straker would not undertake this delicate tendon-nicking without a little practice.
Az ilyen körültekintő ember, gondoltam, először kísérletezik, csak aztán lát neki az inak vagdalásának.
astute (ayrıca: foxy)
astute (ayrıca: deliberate, farseeing, prescient)
We are pleased to see such an astute and successful politician and a well-known Liberal on the Commission.
Örömmel látunk ilyen előrelátó és sikeres politikust és ismert liberálist a Bizottságban.
astute (ayrıca: foxy, leery, smart, tricky)
astute (ayrıca: bright, canny, clever, nimble)
volume_up
okos {sıf.}
Hying into the islands to meet with them was a very astute move.''
Nagyon okos húzás volt, hogy a szigetekre repült, és találkozott velük.
Ön nagyon okos, uram.

"astute" için eşanlamlılar (İngilizce):

astute

Macarca' de "astute" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe point here is simply that an astute level of fine would be a sensible limit.
A kérdés lényege az, hogy egy ésszerűen megválasztott büntetési szint értelmes korlátot szabna.
EnglishIt was an astute question, the Deputy Director (Operations) thought, and another needle in her flesh.
Mary Pat Foley úgy érzékelte a kérdést, mintha egy újabb tűt szúrtak volna a testébe.
EnglishHalf unconsciously he pretended to be in very high spirits, but Jane was too astute to be deceived.
Ösztönösen élénk jókedvet próbált tettetni, de a lány átlátott rajta.
EnglishThough too bulky for an elf, he might be mistaken for one by a less astute observer.
Tündének túl termetes volt, de egy kevésbé alapos megfigyelő esetleg összetéveszthette volna egy tündével.
EnglishThe Rebels had always been astute at getting topflight volunteers.
A Lázadók mindig a legképzettebb önkéntesek közül válogattak.
English'He doesn't look particularly astute,' continued Virginia.
- Nem látszik különösebb éles eszűnek - jegyezte meg Virginia.
EnglishMiss Symmons is a most astute young woman, Preston said.
Miss Symmons nagyon jó megfigyelő - jegyezte meg Preston.
EnglishLest the sergeant of the gate be more astute than they judged him, they went at a slow pace, Simon being guided.
Hátha a katona a kapunál éberebb, mint gondolták, ezért lassan lépkedtek, Koris vezette Simont.
EnglishIf the Severeemish truly wanted trouble on Epiphany, insisting on the Hunt had been an astute move.
Ha a severeemek tényleg bajt akartak keverni az Eplphanyn, akkor a Vadászat a lehető legügyesebb húzás volt erre a célra.
English'Politically astute,' the form sheet says.
Itt a lapján az áll, hogy politikai meggyőződése szilárd.
EnglishSuperintendent Battle was a very astute officer.
Battle főfelügyelő nagyon éles szemű rendőr volt.
EnglishI'd say that's a remarkably astute analysis.
Helyzetfelismerés ennél pontosabb nem is lehetne.
EnglishThe British people are very astute and they are clear that politicians have hijacked the environmentalist agenda.
A britek igen okosak, és világosan látják, hogy a politikusok eltérítették eredeti céljától a környezetvédelmi napirendet.
Englishto any astute observer.
A pengék hegye pirosan csillant meg a halovány fényben, amely mintha méreg" feliratként hatott volna a mágikus derengésben.
EnglishOnly the astute eye of Miss Gorringe, as she raised it from her ledgers, singled them out and appreciated them for what they were.
Csak Miss Gorringe éles szeme fedezte fel azonnal, mi járatban vannak, amint felemelte tekintetét a nyilvántartó könyvből.
EnglishI need someone who is ostensibly an unobtrusive, unscientific member of the public but who is also astute enough - Sir Claud talked on.
Civil közvetítőre van szükségem, akinek semmi köze a tudományos élethez, aki nem kifejezetten feltűnő megjelenésű, de eléggé rafinált ahhoz, hogy...
EnglishIs this the part where I amaze you and the rest of the class... by rattling off some incredibly astute comeback, proving that I was paying attention all along?
Ez az a rész, amikor csodálkozásra bírom önt és az egész osztályt olyan különleges kijelentéseket téve, melyek bizonyítják, hogy egész idő alatt figyeltem?
EnglishBadger, who was a much more astute woman than poor Miss Harbottle, marriage, of course, helps, took the trouble to find out a few things.
Badgerné azonban, aki sokkal erélyesebb nő volt, mint szegény Harbottle kisasszony... tudja, a házasság segít... vette magának a fáradságot, hogy egyet s mást kinyomozzon.
EnglishYet, at the same time, the system and the Schengen acquis in general also provide the more astute criminal with a broader platform for international crime and corruption.
Ugyanakkor a rendszer és általában a schengeni vívmányok tágabb lehetőséget biztosítanak a nemzetközi bűnözéshez és a korrupcióhoz a ravaszabb bűnözők számára.