"aspect" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"aspect" Macarca çeviri

EN aspect
volume_up
{isim}

The most important aspect with regard to this data is the quantity of data.
Ezekkel az adatokkal kapcsolatban a legfontosabb szempont az adatok mennyisége.
Another aspect is combating illegal immigration and trafficking networks.
Másik szempont az illegális bevándorlás és a csempészhálózatok elleni küzdelem.
In addition, the question of reciprocity is an important aspect in relation to Russia.
Ezenkívül Oroszországgal kapcsolatban a viszonosság kérdése is nagyon fontos szempont.
aspect
volume_up
megvilágítás {isim} [mec.]
aspect (ayrıca: viewpoint)
Apart from this aspect, Parliament has improved the regulation, in my view, from many perspectives.
Ezen nézőpont mellett a Parlament véleményem szerint több szempontból is javított a rendeleten.
aspect (ayrıca: countenance, eye, look, regard)

"aspect" için eşanlamlılar (İngilizce):

aspect

Macarca' de "aspect" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThere is a number hidden in every act of life, in every aspect of the universe.
Van egy szám elrejtve az élet minden pillanatában, a világ minden kifejezésében.
EnglishThey were dark and silent, and their aspect seemed to daunt even the Galactics.
Sötéten, némán úsztak, és mintha még a galaktikusokat is megrendítették volna.
EnglishOne important aspect of this is to bring an end to this type of organised crime.
Ennek egyik fontos aspektusa, hogy véget vessünk a szervezett bűnözés e formájának.
EnglishThere was a delightfully joyous aspect to this job, he told himself as he ran along.
Van ennek a munkának egy csodálatos örömteli része, mondta magában futás közben.
EnglishIt is also important to highlight the privacy aspect which the use of DNA demands.
Fontos rámutatni a magánéleti vonatkozásra is, amelyet a DNS használat megkövetel.
EnglishWe are disappointed that this aspect of your work has not been the central focus.
Csalódást okozott az, hogy munkájuk ezen aspektusa nem került a középpontba.
EnglishThis is why I am calling for the emphasis to be put on the social aspect in future.
Ezért kérem, hogy a jövőben inkább a szociális szempontokra helyezzük a hangsúlyt.
EnglishWe agree on the details as we eat, and the business aspect of the separation is easy.
Evés közben megállapodunk a részletekben; üzleti szempontból könnyű az elválás.
EnglishThe positive aspect here is that the EU Staff Regulations are about to be reformed.
Kedvező jel, hogy az EU személyzeti szabályzatának reformja már megkezdődött.
EnglishOne aspect of this issue concerns the employment and role of women in industry.
E kérdés egyik szempontja a foglalkoztatás és a nők által az iparban játszott szerep.
EnglishAssuredly the Great Eyrie now took on to my eyes an aspect absolutely fantastic.
A Nagy Sasfészek az én szememben most már végtelenül fantasztikusnak tűnt.
EnglishAnd for months her frequent letters were the most interesting aspect of my life.
Hónapokon át az ő gyakori levelei jelentették életem legérdekesebb részét.
EnglishIn my opinion, the most disturbing aspect is the change in the risk profile.
Véleményem szerint a kockázat profiljának a megváltozása legnyugtalanítóbb tényező.
EnglishBut there was no way to prepare for the live television aspect of it, being on Oprah.
De arra semmiképp nem lehetett felkészülni, hogy élő adásban leszek Oprah-nál.
EnglishI should like the Council Presidency to strengthen this aspect of the discussion.
Szeretném, ha a Tanács elnöksége megerősítené a tárgyalás ezen aspektusát.
EnglishAnother positive aspect is agriculture, which used to be a real source of concern.
Egy másik pozitív példa a mezőgazdaság, amely korábban valódi aggodalomra adott okot.
EnglishAn important aspect of adult education is its effectiveness and fairness.
A felnőttoktatás talán legfontosabb szempontjai a hatékonyság és a pártatlanság.
EnglishSir, do you think there is any aspect of this operation I am not aware of?
- Uram, úgy gondolta hogy egy ilyen akció minden komplikáció nélkül fog lezajlani?
EnglishThe Commission is currently placing the greatest emphasis on this particular aspect.
A Bizottság jelenleg legjobban erre a konkrét vetületre helyezi a hangsúlyt.
EnglishThe last aspect is seen as the most important one in civilised countries.
A legutolsó szempontot tartják a civilizált országokban az egyik legfontosabbnak.