"arrow" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"arrow" Macarca çeviri

EN arrow
volume_up
{isim}

arrow (ayrıca: finger, reed, shaft)
volume_up
nyíl {isim}
There was a white Arrow shirt from Garfinckel's Department Store in Washington.
Fehér Nyíl-inget a washingtoni Garfinckel áruházból.
Stark's guide took good care not to pass in front of that silent bow and arrow.
Stark vezetője gondosan ügyelt rá, nehogy e néma íj és nyíl előtt haladjanak el.
The text cursor moves to the right with Arrow Right and to the left with Arrow Left.
A szövegkurzor a Jobb nyíl () billentyűvel jobbra, míg a Bal nyíl () billentyűvel balra mozgatható.
arrow (ayrıca: bolt, shaft)
He wanted something with which an arrow could be envenomed.
Olyasmit szeretett volna, amivel bekenhette egy nyílvessző hegyét.
An arrow in the belly usually makes them kind of cautious.
Egy nyílvessző a mellükbe általában elgondolkodtatja őket.
Venkman clutched his heart, as if mortally wounded by an arrow.
Venkman a szívéhez kapott, mintha nyílvessző járta volna át.

"arrow" için eşanlamlılar (İngilizce):

arrow
English

Macarca' de "arrow" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishDraws a connector that starts with an arrow and bends near a connection point.
Az elején nyíllal nyíló, egy kapcsolódási pontra mutató összekötő vonalat rajzol.
EnglishDraws a connector that ends with an arrow and bends near a connection point.
A végén nyíllal záródó, egy kapcsolódási pontra mutató összekötő vonalat rajzol.
EnglishYou can arrange the order the numbers are tried by using the arrow buttons.
Az iránygombok használatával mód van módosítani a számok kipróbálási sorrendjén.
EnglishHave you ever come across a race of people that used snake venom as an arrow poison?
Találkozott-e valaha olyan emberekkel, akik kígyóméreggel kenik be a nyilaikat?
EnglishMy father's name is Galahad too, said the child, but the Saxons call him Elf-arrow.
- Édesapám neve is Galahad - mondta a gyermek -, de a szászok Tündérnyílnak nevezik.
EnglishIt would lead her, like a sure-strike hunting arrow, to Riluaneth's slayer.
Úgy vezeti majd őket Riluaneth gyilkosához, mint egy csalhatatlan vadászkutya.
EnglishMenion withdrew a second arrow from the quiver and laid it in front of him.
Menion elővett a tegezből egy második nyílvesszőt is, és maga mellé fektette.
EnglishThe first man around the bend toppled out of his saddle with an arrow in his throat.
A kanyarból elsőként kibukkanó férfi nyílvesszővel a torkában fordult le a nyeregből.
EnglishThe arrow wobbled past them strangely; Farl frowned at it and looked back.
A vessző furcsa ívben zúgott el közöttük; Farl meglátta és visszapillantott.
EnglishThere, in a little clearing, he had noticed a child practicing with a bow and arrow.
A kis tisztásan észrevett egy gyermeket, aki íjjal és nyílal gyakorolta a lövöldözést.
EnglishTo select a sheet, press the up or down arrow keys to move to a sheet in the list.
Munkalap kiválasztásához használja a felfelé és lefelé mutató nyilakat.
EnglishHe saw an arrow painted on the wall, with the words THIS WAY TO COMFORT STATIONS below it.
Egy falra festett nyilat pillantott meg, alatta ez állt: A MELLÉKHELYISÉGEK ERRE.
EnglishEveryone's dead, ayebut there's no sword work, not an arrow to be seen.
Mindenki meghalt, igen - de nincs nyoma kardnak, még csak egy nyilat sem találtunk.
EnglishSaves the current list of arrow styles, so that you can load it later.
A jelenlegi nyílstílusok listáját menti, így később vissza tudja tölteni azt.
EnglishI lack bow and arrow and if there were more than two I could not protect you.
Nincs íjam és nyílvesszőm, így ha kettőnél többen támadnának ránk, nem tudnálak megvédeni.
EnglishEspecially when you're dealing with the arrow poison of the South American Indians.
. Különösen ha dél-amerikai indiánok által használt méregről esik szó.
EnglishInserts the logical operator arrow with double bar pointing right with two placeholders.
Két helykitöltővel ellátott, jobbra mutató, kétvonalas logikaioperátor-nyilat szúr be.
EnglishAnd as quick, Vanye seized her and pushed her, heedless of hurting: Chya warning, that arrow.
Vanye testével eltakarta Morgaine-t, nehogy gőgös magatartása a halálát okozza.
EnglishThe Cammorian doubled over, clutching at the arrow buried to the feathers in his belly.
A cammoriai felbukott, görcsösen rángatózva markolászta a mellébe fúródott nyílvesszőt.
EnglishThen click one of the Previous Object or Next Object arrow buttons.
Ezután kattintson az előző objektum vagy a következő objektum gombok egyikére.