"appointed" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"appointed" Macarca çeviri

EN appointed
volume_up
{sıfat}

appointed
The competences of the Commissioners appointed would be subdivided.
A kinevezett biztosok hatáskörei további részekre lennének osztva.
Thirdly, I would ask that the staff appointed in Luxembourg should be relocated to Brussels.
Harmadsorban, kérném, hogy a Luxemburgba kinevezett személyzetet helyezzék át Brüsszelbe.
It shall consist of a chairman and seven members, appointed by the Commission.
A testület a Bizottság által kinevezett elnökből és hét tagból áll.
appointed (ayrıca: fated)
I am happy to report that all presented themselves before the appointed time.
- Örömmel jelenthetem, hogy a kijelölt időpont előtt mindnyájan megjelentek előttem.
The members and alternates thus nominated shall be appointed by the Council.
Az így kijelölt tagokat és póttagokat a Tanács nevezi ki.
It taxied gently along the runway and presently came to a stop at the appointed place.
Lassan végiggurult a kifutópályán és megállt a kijelölt helyen.
appointed
In Spain nothing, from a meal to a battle, ever happens at the appointed time.
Spanyolországban az étkezéstől az ütközetig semmi sem a kitűzött időben történik.
`But he's waiting for something, or some appointed day.
De valamire biztosan, talán a kitűzött napra.
Andre Casson was the first to arrive at the Pension Kleist, seven minutes before the appointed time of eleven o'clock.
André Casson érkezett meg elsőnek a Pension Kleistbe, hét perccel a kitűzött tizenegy óra előtt.

"appointed" için eşanlamlılar (İngilizce):

appointed

Macarca' de "appointed" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThey appointed an officer who would mediate between the vendor and the purchaser.
Kineveztek egy ügyintézőt, akinek az egyeztetés a dolga az eladó és a vevő között.
EnglishHe was appointed by the governor to fill the unexpired portion of Dauvin's term.
A kormányzó őt jelölte ki arra, hogy töltse ki Dauvin megbízatásának hiányzó részét.
EnglishMr Santer is formally appointed as next president of the European Commission.
Jacques Santert hivatalosan kinevezik az Európai Bizottság következő elnökévé.
EnglishThe Secretary General of the Union for the Mediterranean has recently been appointed.
Az Unió a Mediterrán Térségért kezdeményezés főtitkárát nemrég választották meg.
EnglishBut the scholars seem satisfied... with the temporary guy they appointed.
De az oktatók úgy látom elégedettek... az idéglenes fickóval akit odarendeltek.
EnglishShe pointed to the Indian guide who had been appointed to take them up to the pueblo.
Az indián vezetőre mutatott, akit azzal bíztak meg, hogy felvezesse őket a pueblóba.
EnglishI agree with the previous speaker who said that the Commission needs to be appointed.
Egyetértek az előttem szólóval, aki szerint fel kell állítani a Bizottságot.
EnglishI asked about Cathy Ashton, the High Representative, who was appointed last week.
Cathy Ashton főképviselő felől kérdeztem, akit a múlt héten neveztek ki.
EnglishTHIS STATE'S GOVERNOR HAS APPOINTED A BLUE-RIBBON COMMITTEE TO STUDY THE ENTIRE TRAGEDY.
AZ ÁLLAM KORMÁNYZÓJA BIZOTTSÁGOT JELÖLT KI A TRAGÉDIA TELJES KÖR TANULMÁNYOZÁSÁRA.
EnglishTo date, the representative of the non-attached Members has still not been appointed.
A független képviselők küldöttjének kinevezése a mai napig nem történt meg.
EnglishAll members shall be appointed for a term of three years, which shall be renewable.
Minden tag kinevezése hároméves időtartamra szól, ami meghosszabbítható.
EnglishI had dressed in my finest clothes and went down to meet the coach at the appointed time.
Felöltöttem a legfinomabb ruhámat, és a megbeszélt időben lementem a hintóhoz.
EnglishPolly presented all sorts of problems for the self-appointed social arbiters of Castle Rock.
Polly már eddig is sok bonyodalommal lepte meg Castle Rock erkölcsi ítélőszékét.
EnglishAnd the eleven disciples went into Galilee, unto the mountain where Jesus had appointed them.
A tizenegy tanítvány elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket.
EnglishAnd when they had appointed him a day, there came very many to him unto his lodgings.
Megállapodtak vele egy napban, s igen sokan elmentek hozzá a szállására.
EnglishThe self-appointed medical man sighed and went downstairs in search of Lanscombe.
Janettől nem sokat tudott meg, igaz, hogy nem is voltak vérmes reményei ebben a tekintetben.
EnglishBut is under tutors and governors until the time appointed by the father.
Gyámok és gondviselők felügyelete alatt áll, apjától meghatározott ideig.
EnglishMost of them are governed by governors appointed, for example, by the Queen of England.
Legtöbbjüket olyan kormányzó irányítja, akit, például, Anglia királynője választott meg.
EnglishMr Gilles de Kerchove is appointed the new EU Counter-Terrorism Coordinator.
Gilles de Kerchove-ot nevezik ki az EU terrorizmusellenes tevékenységének új koordinátorává.
EnglishIn the morning we must each go swiftly on the ways appointed to us.'
S reggel nektek is, nekünk is tovább kell mennünk, sietve, amerre a sorsunk rendeli.