EN appealing
volume_up
{sıfat}

appealing (ayrıca: alluring, attractive, luscious, magnetic)
volume_up
vonzó {sıf.}
Those are extremely appealing prospects, particularly in economically strained times.
Ezek rendkívül vonzó kilátások, főként feszült gazdasági viszonyok idején.
His smile was very different from his tone, his manner open and appealing.
Nicolas mosolya egészen más volt, mint a hangja, a modora pedig nyílt és vonzó.
Viszont hihetetlenül vonzó arca volt.
appealing (ayrıca: affable, captivating, endearing, engaging)
I find her quite appealing, at least from this distance.”
Megnyerő teremtésnek találom, még így messziről is.
appealing (ayrıca: supplicant, suppliant)
appealing (ayrıca: engaging, likable, likeable, prepossessing)

"appealing" için eşanlamlılar (İngilizce):

appealing
appeal

Macarca' de "appealing" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishYou know well that this House is appealing for the Union budget to pay for that.
Önök jól tudják, hogy e Ház azt kéri, hogy ezt az Unió költségvetése fizesse.
EnglishThis is why I am appealing to the Council and the Member States to move on this.
Ezért kérem a Tanácsot és a tagállamokat, hogy lépjenek ebben az ügyben.
EnglishI am appealing to you on behalf of the people who are trying to produce the food.
Azoknak az embereknek a nevében szólok önhöz, akik megpróbálnak élelmiszert előállítani.
EnglishAt times you can be quite appealing, with your sad blue eyes and strange little face!
- Időnként egész kedves tudsz lenni, a szomorú kék szemeddel és furcsa kis arcoddal.
EnglishCome here, David, he said, appealing to me kindly in the same hoarse whisper.
Gyere ide, David! mondta kedvesen, de ugyanolyan reszelős suttogással.
EnglishThere is not even any provision for appealing against such decisions.
Még olyan rendelkezés sincs, ami az ilyen döntések felülvizsgálatát lehetővé tenné.
EnglishI think you will find our new pin-matrix printer particularly appealing.
Biztos vagyok benne, hogy az új tűmátrix nyomtatónkat rendkívül vonzónak fogja találni.
EnglishThe prospect of going home to Lissa without fresh cred was not very appealing.
Khamot nem vonzotta túlzottan a kilátás, hogy újonnan szerzett pénz nélkül menjen haza Lissához.
EnglishI am appealing to the Commission to assist in a pragmatic and urgent manner.
Arra kérem a Bizottságot, hogy sürgősen találjon valamilyen ésszerű megoldást erre a helyzetre.
EnglishI am continually appealing for the Council to take the appropriate steps.
Folyamatosan kérem a Tanácsot, hogy tegye meg a megfelelő lépéseket.
Englishtwisting her hands together, almost weeping, appealing incoherently to Poirot.
Kezeit tördelte, szinte sírt, ahogy Poirot előtt mentegetőzött.
EnglishThese easy ideas to complex questions are very appealing when you are emotionally vulnerable.
A bonyolult kérdésekre adott egyszerű válaszok csábítóak, ha érzelmileg sebezhető vagy.
EnglishMr Šefčovič, you said you are appealing to both sides for dialogue.
Šefčovič úr, Ön azt mondta, hogy mindkét felet párbeszédre szólítja fel.
EnglishI think of them often; they were wonderfully appealing; do you not agree?
Gyakran gondolok rájuk; csodálatosak voltak, nem gondolod?
EnglishHowever, these tasks are still much more appealing than a relapse into conflict.
Azonban ezek a feladatok még mindig sokkal vonzóbbak annál, mint ha visszahanyatlanánk a konfliktusokba.
EnglishIn the streets were coloured posters appealing to prostitutes to stop being prostitutes.
Az utcákon színes plakátok szólították fel a prostituáltakat, hogy hagyjanak fel a prostitúcióval.
EnglishAnd they were also far less appealing to Archer, who had feelings for rabbits and even rats.
És jóval kevésbé vonzóak - gondolta Archer, aki a nyuszikat, de még a patkányokat is sajnálta.
EnglishThe idea has merit, but I wonder if the Princess Madouc would find such a program appealing.
- Kiváló ötletnek tartom, de nem vagyok benne biztos, hogy Madouc hercegnő is így fogja gondolni.
EnglishBut the idea of having enough to retire is appealing.
De vonz a gondolat, hogy annyit kereshetek, amennyivel már visszavonulhatok.
EnglishIt's exactly the type of book that someone who believed in the spiritual values of Mithras would find appealing.'
Az efféle könyvet egy spiritualista Mithrasz-hívő nagyon is vonzónak találhatta.