"all over the place" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"all over the place" Macarca çeviri

EN all over the place
volume_up
{zarf} [deyim]

all over the place (ayrıca: all over, everywhere, throughout, from every side)
Intelligence appears all over the place, in all kinds of guises.
Az intelligencia megjelenik mindenütt körülöttünk, mindenféle formában.
And then you get these extraordinary baroque decorations all over the place.
És azután kapod ezeket a rendkívülien barokk díszítéseket mindenütt.
He was leaking oil and wax all over the place, lying in a pool of his own juices.
Mindenütt olaj és viasz folyt belőle, a saját levében fetrengett.

Macarca' de "all over the place" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWhen the relief force broke through finally, there were dead Gnomes all over the place.
Mire megérkezett a felmentő sereg, halott gnómok hevertek szerte az egész faluban.
English.; we're on our safety lines; the ice is moving all over the place.
A látótáv 600 láb (~183 m); biztonsági kötélen vagyunk; a jég mindenfelé mozog.
EnglishDidn't seem to be much doing today with you people tramping all over the place.
Ma nem sokat végezhetnénk, hiszen maguk úgyis letipornak mindent.
EnglishThese are little yellow flowers like we all see, little yellow flowers all over the place.
Ezek apró sárga virágok, amiket láthatunk, apró sárga virágok mindenfelé.
EnglishWhen he wasn't breaking things, he was busily miscasting spells all over the place, and ...
Amikor nem tört el semmit, akkor buzgón elrontott minden varázslatot és...
EnglishThe performances are all over the place... and the camera work is unfocused.
A színészi alakítások összevisszák,...a felvételek pedig életlenek.
EnglishAnd in the last four or five years, we're finding dead bears popping up all over the place.
És az utóbbi négy-öt évben, mindenfelé elpusztult példányokat találunk.
EnglishAnother, a walking case who was sitting in the corner of the ambulance, vomited all over the place.
Egy másik, egy járó beteg, aki a mentőkocsi sarkában ült, mindent összehányt.
EnglishTheres wolves all over the place and I dont think I can keep them away much longer.
Mindenfelé farkasok mászkálnak a környéken, és azt hiszem, nem tudom már sokáig távol tartani őket.
EnglishThey chase those wretched cats of Mrs Hemming's all over the place.
Mrs. Hemming girhes macskáit zavarásszák állandóan az egész környéken.
EnglishI love it like this, two moons out and stars all over the place.
Imádom, amikor az égen két hold van, körülöttük pedig csillagok milliói.
EnglishThere were full-length mirrors and crystal doodads all over the place.
Embermagasságú tükrök álltak a fal mellett, és a kristálymütyürök elborították az egész helyiséget.
EnglishFamilies on safari , crazy critters running all over the place.
Családok a Safarin,...kis fickók rohangálnak az egész területen!
EnglishThe wrong kind of books would lead to the wrong kind of ideas, and the next thing, sin would be all over the place.
A helytelen könyvek helytelen eszmékhez vezetnek, és emiatt a bűn elborít mindent.
EnglishThe Dreamland runway is usable but the hangar was destroyed and there are newspeople all over the place.
A Dreamland kifutója használható ugyan, de tele van kíváncsiskodókkal, hemzseg az újságíróktól.
EnglishBut it's happening all over the place, and these tools are part of what's making it possible.
De mindezek zajlanak körülöttünk, és ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy a változás lehetségessé váljon.
EnglishThe dirty money comment was seized with great gusto by the press and soon splattered all over the place.
A piszkos pénzre vonatkozó megjegyzésre a sajtó nyomban ráharapott, és telekürtölte vele az országot.
EnglishWell, it's just all over the place, said Mary Jane.
- Hát pedig az egész ház ilyen szagú - közölte Mary Jane.
EnglishFib-bies dressed like doctors runnin' all over the place.
Orvosnak öltözött FBI-osok rohangásznak mindenfelé.
EnglishYou got pictures of our friends' babies all over the place.
Tele a lakás a barátaink gyerekeinek a képeivel.