"to aggravate" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"to aggravate" Macarca çeviri

EN to aggravate
volume_up
[aggravated|aggravated] {fiil}

1. genel

to aggravate (ayrıca: to aggrieve, to annoy, to bug, to chagrin)
to aggravate (ayrıca: to annoy, to bug, to excite, to fidget)
to aggravate (ayrıca: to drive to despair)
to aggravate
volume_up
elmérgesít {fi.} (helyzetet)
to aggravate
volume_up
megnehezít {fi.} (helyzetet)
to aggravate
volume_up
súlyosbít {fi.} (heyzetet)
I find the limited access that SMEs have to finance regrettable, and this is aggravated by the current financial and economic crisis.
Sajnálatosnak tartom a kkv-k finanszírozáshoz való jutásának korlátozott mivoltát, amit a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság tovább súlyosbít.
Moreover, this state of emergency aggravates a serious problem still further because in a manner of speaking it opens up a second front, that of Islamic terrorism.
Sőt, a szükségállapot kihirdetése még tovább súlyosbít egy komoly problémát, mert úgyszólván egy második frontot nyit meg, az iszlám terrorizmusét.
to aggravate

2. kullanım dışı

to aggravate (ayrıca: to augment, to enhance, to enlarge, to exacerbate)

Macarca' de "to aggravate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishTo aggravate the situation, Canada has reduced production following heavy rainfall this summer.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az erős nyári esőzések miatt csökkent Kanada termelése.
EnglishAnd it may bite your ass if you don't stop trying to aggravate my patient.
Maga fázhat rá, ha súlyosbítja a páciensem helyzetét.
EnglishExcessive requirements would simply aggravate the situation.
A túlzott követelmények csak súlyosbítanák a helyzetet.
EnglishI wouldn't aggravate either one of them.'
EnglishDo we really wish to aggravate the situation?
EnglishExcitement seemed to aggravate it.
EnglishThe police traced the calls, but nothing was learned, except that some people love to aggravate the suffering of others.
A rendőrség ellenőrizte a hívásokat, de semmit nem derített ki, eltekintve attól, hogy egyes emberek szeretik fokozni mások szenvedését.
EnglishWe must not aggravate the situation by adopting a resolution which will definitely be regarded as unsatisfactory by the parties involved.
Ne súlyosbítsuk a helyzetet egy olyan állásfoglalás elfogadásával, amelyet kétségtelenül elégtelennek fognak tekinteni az érintett felek.
EnglishThat would only aggravate the situation in those countries, which already accommodate 70% of the 59 million people in the world who lost their jobs in 2009.
Ez csupán súlyosbítaná a helyzetet ezen országokban, ahol a 2009-ben világszerte munkanélkülivé vált 59 millió ember 70%-a él.
EnglishThe regime's repression and disregard for the rights of its own citizens can only aggravate the situation, and this may unfortunately lead to bloodshed.
A rezsim elnyomásban tartja a polgárokat, és sérti jogaikat. Ez tovább rontja a helyzetet, és sajnos akár vérfürdőhöz is vezethet.
EnglishInsufficient prevention and late diagnosis or treatment aggravate the patients' state of health and their chances of getting better.
A nem megfelelő megelőzés és a késői diagnózis vagy kezelés súlyosbítja a páciensek egészségi állapotát és csökkenti a javulással kapcsolatos esélyeiket.
EnglishHow then should we understand the claim that holding a referendum in Portugal would aggravate the risks of the Treaty not entering into force?
Akkor hogyan is kell értelmeznünk azt az állítást, hogy a népszavazás megtartása Portugáliában súlyosbítaná annak kockázatát, hogy a szerződés nem lép hatályba?
EnglishIt is also physical, when violence and insecurity largely generated by immigrant populations frustrated by the difficulties they have in integrating aggravate the whole situation.
Fizikai hatásai is vannak: az erőszak és a bizonytalanság, amit javarészt az integráció kudarca miatt frusztrált bevándorló populáció okoz, elmérgesítve az egész helyzetet.
EnglishWe know that, for medical reasons, it is important for patients not to suffer any upheaval in their environment, which may aggravate the disease and its symptoms and make things much more difficult.
Tudjuk, hogy orvosi szempontból fontos, hogy a betegek környezete ne változzon meg, mert ez súlyosbíthatja a betegséget, és még nehezebbé teheti a dolgokat.
EnglishThis could have very serious consequences on the territorial distribution of health personnel and aggravate what are already very precarious situations in certain Member States.
Ennek nagyon komoly következményei lehetnek az egészségügyi személyzet területi megoszlásában, és a súlyosbíthatja a bizonyos tagállamokban már eddig is nagyon bizonytalan helyzetet.
EnglishWhat is also scandalous is that this will aggravate the brain drain from third countries, especially Africa, by capturing their elite and guaranteeing their impoverishment once again.
Szintén botrányos, hogy ez tovább fogja súlyosbítani a harmadik, főleg az afrikai országok ellen irányuló agyelszívást azzal, hogy elcsábítja elitjüket és újra elszegényíti őket.