"absolute" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"absolute" Macarca çeviri

EN absolute
volume_up
{sıfat}

absolute (ayrıca: sheer, unmitigated, utter)
It is an absolute and multidimensional superpower - cultural, military and economic.
Abszolút, multidimenzionális szuperhatalom - kulturális, katonai és gazdasági értelemben is.
Specifies the URL (absolute or relative) for the generated Perl scripts.
Megadja a generált Perl-parancsfájlok URL-jét (abszolút vagy relatív).
Firstly, that of presenting competition as an absolute and insurmountable dogma.
Először is azt, hogy a versenyt abszolút és áthidalhatatlan dogmaként állítsuk be.
absolute (ayrıca: all, clear, complete, consummate)
volume_up
teljes {sıf.}
Political reform and meeting the Copenhagen criteria are absolute priorities.
A politikai reform és a koppenhágai kritériumok teljesítése teljes prioritást élvez.
She was plunged into a sudden and absolute silence, and a darkness just as sudden, just as absolute.
Azonnali, teljes csend váltotta fel a hangzavart, és ugyanolyan abszolút sötétség.
It is certainly not legally tenable in the absolute form in which it is presented.
Ez teljes benyújtott formájában jogilag egyértelműen nem állja meg a helyét.
Of course freedom of expression cannot be absolute.
Természetesen a véleménynyilvánítás szabadsága nem lehet feltétlen.
However, an absolute right to abortion, which the submitted report also defends, undermines this value.
Az abortuszhoz való feltétlen jog, amelyet ez a jelentés is véd, viszont semmibe veszi ezt az értéket.
Greece cannot therefore be condemned for exercising its absolute right under the Treaties in the Council.
Éppen ezért Görögországot nem lehet azért elítélni, mert a szerződések szerinti feltétlen jogát gyakorolja a Tanácsban.
absolute
volume_up
korlátlan {sıf.} (hatalom)
Most senki által meg nem kérdőjelezett, korlátlan egyeduralommal rendelkezett.
He's getting the crown for Lycheas and absolute control of Elenia for himself.
Elnyeri Lycheas számára a koronát, magának pedig az Elénia feletti korlátlan uralmat.
Leah was one of the few remaining monarchies in the Southland, and Shea was an outspoken advocate of decentralized government, an opponent of absolute power.
Leah egyike volt a néhány megmaradt délföldi monarchiának, Shea viszont fennen hirdette a decentralizált kormányzatot, és ellensége volt a korlátlan hatalomnak.

"absolute" için eşanlamlılar (İngilizce):

absolute

Macarca' de "absolute" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThese factors highlight the fact that a different approach is an absolute must.
E tényezők alátámasztják, hogy az eltérő megközelítés alkalmazása elengedhetetlen.
EnglishCaptain once again, I suggest conservation of ammunition for absolute emergencies.
Kapitány, még egyszer mondom, tartogatni kellene a lőszert végszükség esetére.
EnglishSo there is no absolute need to guarantee legality placed on the companies.
Ezért nem kell feltétlenül garantálni a társaságok tevékenységének jogszerűségét.
EnglishI was physically exhausted, mentally an absolute wreck, considered myself a failure.
Fizikailag kimerült voltam, szellemileg egy roncs, úgy éreztem, kudarcot vallottam.
EnglishFor all these years I had depended utterly upon her cruelty, her absolute lack of pain!
Mennyi éven át hittem kegyetlenségében, melyhez nem férhet hozzá semmi fájdalom!
EnglishIt was understood they were to be married as soon as the decree was made absolute.
Úgy egyeztek meg, hogy mihelyt a házasság felbontását kimondják, azonnal egybekelnek.
EnglishThe President of Venezuela has succumbed to the temptation to seek absolute power.
Venezuela elnöke képtelen ellenállni a teljhatalomra törekvés csábításának.
EnglishSparhawk had decided some time ago to keep Perraine's involvement an absolute secret.
Sparhawk már korábban eldöntötte, hogy nem árulja el senkinek Perraine titkát.
EnglishThe shutters cut off the least ray of light, and we waited in absolute darkness.
A redőny mégoly parányi fénysugarat sem engedett be, tökéletes sötétségben várakoztunk.
EnglishThe absolute priority is consumer protection, but we need to correct our procedures.
A legfőbb prioritás a fogyasztóvédelem, ám szükséges, hogy javítsunk eljárásainkon.
EnglishVoluntary return is an absolute joke, as it is nothing less than coercion.
Az önkéntes visszatérés önmagában kész vicc, hiszen az nem más, mint kényszer.
EnglishSee how extraordinary this emptiness is, he had boasted; how pure, how absolute?
Látod, milyen különleges ez az üresség, milyen tiszta, milyen tökéletes?
EnglishThen shed have proof, absolute proof that this place, with all its wonders, existed.
Az minden kétséget kizáróan bizonyítaná ennek a csodás helynek a létezését.
EnglishWhen we docked we faced an absolute barrage of newspapermen, cameramen and officials.
Dokkolás után újságírók, operatőrök és hivatalnokok rohantak meg bennünket.
EnglishThat is the absolute wrong thing to ask, to tell kids to never be wrong.
Nagyon rossz dolog azt kérni, azt mondani a gyerekeknek, hogy ne hibázzanak.
EnglishThe Elder Gods, however, demand absolute compliance with their whims.
Az ősi istenek azonban feltétel nélküli engedelmességet követelnek meg híveiktől.
EnglishThat is an absolute must in order to prevent any new derailments of the markets.
Erre mindenképpen szükség van a további piaci zavarok megelőzéséhez.
English`It's considered to be the absolute confirmation of goodness, and good fortune.
Ezt pedig a jóság és a szerencse egyértelmű bizonyítékának tekintik.
EnglishThe Kurdish problem also requires a political solution as a matter of absolute necessity.
A kurd probléma szintén politikai megoldást igényel, amely elengedhetetlen.
EnglishAn absolute sin, suicide's punishment is eternal damnation in the fires of Hell.
Az öngyilkosság megbocsáthatatlan bűn, amely örök kárhozatra, a pokol tüzére juttatja a lelket.