EN wound
volume_up
{isim}

wound (ayrıca: cut, injury, tear)
volume_up
rana {diş.}
Ta rana jest wypełniona robakami.
Jest to rana, która musi być wyleczona.
If a wound becomes infected during REGRANEX therapy, the product should be discontinued until the infection has cleared.
Jeżeli rana ulegnie zakażeniu w trakcie leczenia preparatem REGRANEX, lek należy odstawić aż do wyleczenia objawów infekcji.
wound (ayrıca: injury, mutilation)

"wound" için eşanlamlılar (İngilizce):

wound

Lehçe' de "wound" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishStripes that wound cleanse away evil; And strokes [reach] the innermost parts.
Złemu są lekarstwem siności ran, i razy przenikające do wnętrzności żywota jego.
EnglishNo formal studies of the effect of sorafenib on wound healing have been conducted.
Nie przeprowadzono badań mających na celu ocenę wpływu sorafenibu na gojenie ran.
EnglishIt is estimated that it will take ten years for the investment bank to be wound up.
Szacuje się, że likwidacja banku inwestycyjnego zajmie około dziesięciu lat.
EnglishThe sponge should be applied so that it covers 1 to 2 cm beyond the edge of the wound.
Gąbkę należy stosować w taki sposób, aby pokryć obszar 1- 2 cm poza brzegiem rany.
EnglishNo non-clinical data on the effect of cetuximab on wound healing are available to date.
Nie ma danych nieklinicznych dotyczących wpływu cetuksymabu na gojenie się ran.
EnglishBut what I wound up doing was bringing space scientists with us into the deep.
Skończyło się jednak na tym, że zabierałem naukowców z nami w głąb oceanu.
EnglishAfter pressing TachoSil to the wound, the glove or the pad must be removed carefully.
Po dociśnięciu gąbki TachoSil do rany należy ostrożnie wycofać rękawiczkę lub tampon.
EnglishInfection, Herpes simplex, wound infection, pharyngitis, candidiasis oral
Zakażenia, opryszczka zwykła, zakażenie ran, zapalenie gardła, kandydoza jamy ustnej
EnglishThis procedure enables an easy adhesion of TachoSil to the wound surface.
Powyższa procedura ułatwia przylgnięcie gąbki TachoSil do powierzchni rany.
EnglishThe number of TachoSil sponges to be applied is governed by the size of the wound area.
Liczba gąbek TachoSil, które powinny być zastosowane, zależy od wielkości obszaru rany.
Englishblistering of the skin, sometimes resulting in local wound infections
wytworzenie zmian pęcherzowych na skórze, czasem z następowym miejscowym zakażeniem
EnglishSo our DNA has the capacity to do these kinds of wound-healing mechanisms.
Nasze DNA potrafi więc kierować tego rodzaju uleczającymi mechanizmami.
EnglishThe dressing should be changed at least once a day to keep the wound moist.
Opatrunek powinien być zmieniany co najmniej raz na dobę w celu utrzymania jego wilgotności.
EnglishAll of those accidents that wound up creating the life narrative that we inherited.
Wszystkie te przypadki, które doprowadziły do stworzenia opowieści o życiu, którą otrzymujemy.
EnglishIn the process of healing the wound, becaplermin induces cell proliferation.
Bekaplermin indukuje proliferację komórek w procesie gojenia rany.
EnglishThe tip of the tube should not come into contact with the wound or any other surface.
Należy dokładnie umyć ręce przed zastosowaniem preparatu REGRANEX.
EnglishAnd we wound up going to the Bismark, and exploring it with robotic vehicles.
Zeszliśmy do wraku Bismarcka i zbadaliśmy go za pomocą robotów.
EnglishAnd now you're going to see here a demo of this actually being done in a representative wound.
Tutaj widzicie demonstrację tego co do tej pory zostało zrobione na przykładowej ranie.
EnglishHowever, what can wound us and our reaction to those wounds -- they are universal.
Jednak to co nas rani i reakcja na te rany są uniwersalne.
EnglishThe TachoSil sponge should be applied so that it extends 1-2 cm beyond the margins of the wound.
Gąbkę TachoSil należy przykładać w taki sposób, by wystawała 1– 2 cm poza krawędzie rany.