"vengeance" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"vengeance" Lehçe çeviri

EN vengeance
volume_up
{isim}

vengeance (ayrıca: retaliation, revenge, requital, revengeance)
volume_up
zemsta {diş.}
Justice can involve vengeance, but it can also bring peace.
Wymierzanie sprawiedliwości może wynikać z pragnienia zemsty, ale może również nieść pokój.
vengeance (ayrıca: reprisal, retaliation, revenge, quittance)

"vengeance" için eşanlamlılar (İngilizce):

vengeance

Lehçe' de "vengeance" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishFor the day of vengeance was in my heart, and the year of my redeemed is come.
Albowiem dzień pomsty był w sercu mojem, a rok odkupionych moich przyszedł.
EnglishAnd I will execute vengeance in anger and wrath upon the nations which hearkened not.
A tak w gniewie i w zapalczywości wykonam pomstę nad narodami, które nie były posłuszne.
EnglishFor these are days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.
Albowiem te dni są pomsty, aby się wypełniło wszystko, co napisane.
EnglishThou hast seen all their vengeance and all their devices against me.
Widzisz wszystkę pomstę ich, i wszystkie zamysły ich przeciwko mnie.
EnglishEven the God that executeth vengeance for me, And that bringeth down peoples under me,
Bóg jest, który mi dawa pomsty, a podbija narody pod mię.
EnglishAnd Jehovah said unto him, Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold.
I niech będą za światła na rozpostarciu nieba, aby świeciły nad ziemią; i stało się tak.
EnglishJustice can involve vengeance, but it can also bring peace.
Wymierzanie sprawiedliwości może wynikać z pragnienia zemsty, ale może również nieść pokój.
Englishto proclaim the year of Jehovah's favor, and the day of vengeance of our God; to comfort all that mourn;
Abym ogłosił miłościwy rok Pański, i dzień pomsty Boga naszego; abym cieszył wszystkich płaczących;
EnglishIn my dreams I fantasize of wreaking vengeance on you guys.
W snach fantazjuję żeby się na was, typy, zemścić.
EnglishAnd a year after that treatment, his tumor grew back with a vengeance.
EnglishThy nakedness shall be uncovered, yea, thy shame shall be seen: I will take vengeance, and will spare no man.
Odkryta będzie nagość twoja, a hańba twoja widziana będzie; wezmę pomstę z ciebie, a nie dam się nikomu zahamować.
EnglishThat it may cause wrath to come up to take vengeance, I have set her blood upon the bare rock, that it should not be covered.
Tedy i Ja rozniecę zapalczywość na wykonanie pomsty, wystawię krew jego na wierzchu skały, aby nie była zakryta.
EnglishO Jehovah, thou God to whom vengeance belongeth, Thou God to whom vengeance belongeth, shine forth.
EnglishThou answeredst them, O Jehovah our God: Thou wast a God that forgavest them, Though thou tookest vengeance of their doings.
EnglishAvenge not yourselves, beloved, but give place unto the wrath [of God]: for it is written, Vengeance belongeth unto me; I will recompense, saith the Lord.
Nie mścijcie się sami, najmilsi: ale dajcie miejsce gniewowi; albowiem napisano: Mnie pomsta, a Ja oddam, mówi Pan.
EnglishTherefore thus saith Jehovah: Behold, I will plead thy cause, and take vengeance for thee; and I will dry up her sea, and make her fountain dry.
Przetoż tak mówi Pan: Oto się Ja zastawię o krzywdę twoję, a pomszczę się za cię; bo wysuszę morze jego, wysuszę i źródła jego.
EnglishAnd I will execute great vengeance upon them with wrathful rebukes; and they shall know that I am Jehovah, when I shall lay my vengeance upon them.
A tak uczynię nad nimi pomsty wielkie, karząc ich w zapalczywości; i dowiedzą się, żem Ja Pan, gdy wykonam pomstę moję nad nimi.
EnglishThe voice of them that flee and escape out of the land of Babylon, to declare in Zion the vengeance of Jehovah our God, the vengeance of his temple.
Głos uciekających, i tych, co uchodzą, z ziemi Babilońskiej, aby oznajmili na Syonie pomstę Pana, Boga naszego, pomstę kościoła jego.
EnglishIf I whet my glittering sword, And my hand take hold on judgment; I will render vengeance to mine adversaries, And will recompense them that hate me.
Jeźli zaostrzę błyszczący się miecz swój, i porwie sąd ręka moja, oddam pomstę nieprzyjaciołom moim, i tym, którzy mię nienawidzą, nagrodzę.
EnglishBut, O Jehovah of hosts, that triest the righteous, that seest the heart and the mind, let me see thy vengeance on them; for unto thee have I revealed my cause.