"up till" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"up till" Lehçe çeviri

PL

EN up till
volume_up

1. "sth"

up till
volume_up
do (czegoś)
You mean all that time, up till today, all that time I was so good, God didn't notice it?"
To znaczy że przez cały ten czas, aż do dziś... cały ten czas byłam taka dobra i Bóg tego nie widział?"
I had requested slides, kind of adamantly, ~~~ up till the -- pretty much, last few days, but was denied access to a slide projector.
Prosiłem o slajdy, w sposób dość nieugięty aż do ostatnich kilku dni ale odmówiono mi dostępu do projektora.
up till
volume_up
aż do {ed.} (czegoś)
You mean all that time, up till today, all that time I was so good, God didn't notice it?"
To znaczy że przez cały ten czas, do dziś... cały ten czas byłam taka dobra i Bóg tego nie widział?"
I had requested slides, kind of adamantly, ~~~ up till the -- pretty much, last few days, but was denied access to a slide projector.
Prosiłem o slajdy, w sposób dość nieugięty do ostatnich kilku dni ale odmówiono mi dostępu do projektora.

Lehçe de "up till" için benzer çeviriler

to be up to fiil
up sıfat
up zarf
Polish
up edat
to up fiil
till isim
till zarf
Polish
till edat
Polish
to till fiil

Lehçe' de "up till" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishUp till now the institutions have had the right to refuse to disclose information.
Jak dotąd instytucje miały prawo odmówić ujawnienia informacji.
EnglishWhat we saw up till now was from the Pacific. ~~~ This is from the Atlantic.
Oglądaliśmy zdjęcia z Pacyfiku, to Atlantyk, jeszcze głębiej.
EnglishCan it be that the criteria used up till now have been so inappropriate?
Czyżby dotychczasowe kryteria były aż tak niewłaściwe?
EnglishUp till now, we have explained that further enlargement can take place only after adoption of the Treaty of Lisbon.
Dotychczas tłumaczyliśmy się, że kolejne rozszerzenia mogą być po przyjęciu traktatu.
EnglishUp till now, we have been talking mainly about the economic crisis.
Dotychczas mówiliśmy głównie o kryzysie ekonomicznym.
EnglishSo you've had a pretty easy time up till now -- a few laughs, and all that kind of thing -- in the talks to date.
Jak dotąd było w miarę przyjemnie... ~~~ Trochę śmiechu i takie tam.
EnglishAnd he said, Go thy way, Daniel; for the words are shut up and sealed till the time of the end.
EnglishYet up till now, the link between trade and corporate social responsibility has been tenuous at best, and arguments abound.
Jednakże jak dotąd istniał co najwyżej wątły związek między handlem a społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, a istniało wiele argumentów.
EnglishUp till now, the United States has not said anything about how prepared it is to support emission reduction targets in the developing countries.
Jak dotąd Stany Zjednoczone nie przedstawiły swojego stanowiska, w jakim zakresie chcą wesprzeć cele redukcji emisji w krajach rozwijających się.
EnglishUp till now, what we have had are various resolutions and various rules and regulations, but what this has done is bring them together in one very sensible, comprehensive package.
Jak dotąd mieliśmy różne rezolucje oraz zasady i uregulowania, ale za pomocą tego aktu prawnego gromadzimy je wszystkie w jednym, bardzo rozsądnym i kompleksowym pakiecie.