"triglyceride" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"triglyceride" Lehçe çeviri

EN triglyceride
volume_up
{isim}

1. Biokimya

triglyceride
triglyceride
volume_up
trigliceryd {er.}

Lehçe' de "triglyceride" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHDL cholesterol and triglyceride concentrations did not change significantly.
St enia frakcji HDL cholesterolu i trójglicerydów nie zmieniły si istotnie.
Englishif your triglyceride levels (a blood fat) are greater than 3.4 mmol/ l
jeśli stężenia triglicerydów (tłuszczów we krwi) są większe niż 3, 4 mmol/ l,
Englishchanges in test values such as sodium, cholesterol and triglyceride levels
Zaburzenia wyników badań laboratoryjnych, np. stężenia sodu, cholesterolu i triglicerydów
EnglishMarked triglyceride elevation is a risk factor for development of pancreatitis.
Znaczne zwiększenie stężenia triglicerydów jest czynnikiem ryzyka wystąpienia zapalenia trzustki.
EnglishMitratapide is a potent inhibitor of the microsomal triglyceride transfer protein (MTP).
Mitratapid jest silnym inhibitorem mikrosomalnego białka transportującego trójglicerydy (MTP).
EnglishIncreases in cholesterol and triglyceride levels have been associated with thiazide diuretic therapy.
Z leczeniem tiazydami wiąże się wzrost stężenia cholesterolu i triglicerydów.
EnglishIncrease in cholesterol and triglyceride levels, hyponatremia
potliwość, obrzęk naczynioruchowy, jadłowstręt, impotencja
EnglishIncrease in cholesterol and triglyceride levels.
potliwość, skurcz oskrzeli, impotencja, obrzęk naczynioruchowy
EnglishIncreases in cholesterol and triglyceride levels have been associated with thiazide diuretic therapy.
Zwiększenie stężeń cholesterolu i trójglicerydów we krwi powiązano z leczeniem tiazydowymi lekami moczopędnymi.
EnglishElevated cholesterol levels2,3 Elevated glucose levels4 Elevated triglyceride levels2,5 Glucosuria Increased appetite
Zwiększenie stężenia glukozy4 Zwiększenie stężenia trójglicerydów2, 5 Cukromocz Zwiększenie apetytu
EnglishIncreases in cholesterol and triglyceride levels may be associated with thiazide diuretic therapy.
Zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów może być związane ze stosowaniem leków moczopędnych z grupy tiazydów.
EnglishTriglyceride and cholesterol testing should be performed prior to initiating tipranavir therapy and during therapy.
Badania stężenia trójglicerydów i cholesterolu należy wykonać przed rozpoczęciem i podczas leczenia typranawirem.
EnglishElevated cholesterol levels2,3 Elevated glucose levels4 Elevated triglyceride levels2,5 Glucosuria Increased appetite
Zwi kszenie st enia cholesterolu2, 3 Zwi kszenie st enia glukozy4 Zwi kszenie st enia trójglicerydów2, 5 Cukromocz Zwi kszenie apetytu
EnglishElevated cholesterol levels2,3 Elevated glucose levels4 Elevated triglyceride levels2,5 Glucosuria Increased appetite
Zwiększenie stężenia cholesterolu2, 3 Zwiększenie stężenia glukozy4 Zwiększenie stężenia trójglicerydów2, 5 Cukromocz Zwiększenie apetytu
EnglishThe active substance in Yarvitan, mitratapide, works in the gut by blocking a protein (the microsomal triglyceride transfer protein).
Substancja czynna preparatu Yarvitan, mitratapid, działa w jelicie, blokując białko (mikrosomalne białko przenoszące trójglicerydy).
EnglishEvery attempt should be made to maintain triglyceride levels below 4.52 mmol/ l in order to reduce the risk of clinical sequelae.
Należy wykorzystać wszystkie metody aby utrzymać stężenia trójglicerydów poniżej 4, 52 mmol/ l, w celu zmniejszenia ryzyka następstw klinicznych.
EnglishIn man, gemfibrozil stimulates the peripheral lipolysis of triglyceride rich lipoproteins such as VLDL and cholymicrons (by stimulation of LPL).
U ludzi, gemfibrozyl stymuluje lipolizę obwodową lipoprotein bogatych w triglicerydy takich jak VLDL i chylomikrony (poprzez stymulację LPL).
EnglishTriglyceride and cholesterol testing is to be performed prior to initiating Kaletra therapy and at periodic intervals during therapy.
Przed rozpoczęciem leczenia produktem Kaletra oraz w regularnych odstępach czasu w trakcie leczenia należy oznaczać stężenia triglicerydów i cholesterolu.
EnglishAn increase in cholesterol and triglyceride levels has been associated with thiazide diuretic therapy; however, at the 12.5 mg dose contained in PritorPlus, minimal or no effects were reported.
Leczenie diuretykami powoduje zwiększenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów, jednak po dawce 12, 5 mg zawartej w preparacie PritorPlus nie odnotowano żadnego lub niewielki wpływ na ich stężenie.