"trifling" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"trifling" Lehçe çeviri

EN trifling
volume_up
{sıfat}

trifling (ayrıca: cosmetic, dainty, fine-grained, minor)
volume_up
drobny {sıf. er.}
trifling (ayrıca: frivolous, paltry, pettifogging, petty)
volume_up
błahy {sıf. er.}
Something has to be done, however, because 70 million tonnes of hazardous waste per year - and rising - is no trifling matter.
Coś jednak trzeba z tym zrobić, ponieważ 70 milionów ton niebezpiecznych odpadów każdego roku - a ta ilość wzrasta - to nie jest błahy problem.
trifling (ayrıca: exiguous, infinitesimal, transitory)
volume_up
znikomy {sıf. er.}
I understand that the European Union has already made around EUR 500 million available, which I do not consider to be a trifling sum.
Rozumiem, że Unia Europejska już udostępniła środki w wysokości około 500 milionów euro, czego nie uznaję za kwotę znikomą.
As has already been pointed out, the figure of EUR 1 billion may seem large, but it is trifling compared to the amount of money we are pumping into banks and stimulus packages.
Jak już wskazywano, 1 miliard euro może wydawać się ogromną kwotą, lecz jest ona znikoma w porównaniu z kwotą pieniędzy, którą pompujemy w banki i pakiety bodźców.

"trifling" için eşanlamlılar (İngilizce):

trifling

Lehçe' de "trifling" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe difficulties in the negotiations with Mercosur are not trifling matters.
Trudności w negocjacjach z Mercosurem nie są błahostką.
EnglishI understand that the European Union has already made around EUR 500 million available, which I do not consider to be a trifling sum.
Rozumiem, że Unia Europejska już udostępniła środki w wysokości około 500 milionów euro, czego nie uznaję za kwotę znikomą.
EnglishNo matter how trifling the cost;
EnglishThe rest is of trifling importance.
EnglishAfter all, it is a trifling area for the transport sector, but one that wastes money and has adverse effects on the environment.
Mimo wszystko jest to mniej istotny obszar w sektorze transportu, powodujący jednak stratę pieniędzy i wywołujący negatywne skutki dla środowiska.
EnglishAs has already been pointed out, the figure of EUR 1 billion may seem large, but it is trifling compared to the amount of money we are pumping into banks and stimulus packages.
Jak już wskazywano, 1 miliard euro może wydawać się ogromną kwotą, lecz jest ona znikoma w porównaniu z kwotą pieniędzy, którą pompujemy w banki i pakiety bodźców.