"torticollis" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"torticollis" Lehçe çeviri

EN torticollis
volume_up
{sadece tekil}

1. Tıp

torticollis
Twisted neck (spasmodic torticollis) The following side effects were reported with Xeomin:
Skręt szyi (kurczowy kręcz szyi) Opisane zostały następujące działania niepożądane podczas stosowania leku Xeomin:
Twisted neck (spasmodic torticollis) After the injection you may develop mild to severe swallowing difficulties.
Skręt szyi (kurczowy kręcz szyi) Po wstrzyknięciu u pacjenta mogą wystąpić od łagodnych do ciężkich zaburzenia połykania.
Xeomin is indicated for the symptomatic management of blepharospasm and cervical dystonia of a predominantly rotational form (spasmodic torticollis) in adults.
Xeomin jest stosowany do objawowego leczenia kurczu powiek i dystonii szyjnej z przewagą komponenty rotacyjnej (kurczowy kręcz szyi) u dorosłych.

"torticollis" için eşanlamlılar (İngilizce):

torticollis
English

Lehçe' de "torticollis" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishNeuroBloc is indicated for the treatment of cervical dystonia (torticollis).
Produkt leczniczy NeuroBloc jest przeznaczony do leczenia dystonii szyjnej (kręcza karku).
EnglishThe applicant presented efficacy data of Phase III study in spasmodic torticollis.
Wnioskodawca przedstawił dane dotyczące skuteczności z badania fazy III w kurczowym kręczu szyi.
EnglishCommon torticollis (worsening from baseline), taste perversion
Zaburzenia układu nerwowego Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
EnglishNeuroBloc is used to treat cervical dystonia (torticollis).
NeuroBloc jest stosowany do leczenia dystonii szyjnej (kręczu karku).
EnglishTwisted neck (spasmodic torticollis) Usually, the first onset of effect is observed within seven days after injection.
Początek działania leku jest obserwowany zwykle w ciągu siedmiu dni po wstrzyknięciu.
EnglishIt is also possible that torticollis (turning of your head which you cannot control) could become worse after you have had your injection.
Ponadto po wstrzyknięciu leku możliwe jest również pogorszenie kręczu szyi (niekontrolowane obracanie głowy).
EnglishCommon torticollis blurred vision dysphonia
EnglishA similar dose-efficacy response relationship has been demonstrated for Xeomin and Botox after one injection in spasmodic torticollis Phase III study.
Podobną zależność skuteczności odpowiedzi od dawki wykazano dla preparatów Xeomin i Botox po wstrzyknięciu w kurczowym kręczu szyi w badaniu fazy III.
EnglishThe Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) decided that NeuroBloc's benefits are greater than its risks for the treatment of cervical dystonia (torticollis).
Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) zadecydował, że korzyści płynące ze stosowania preparatu NeuroBloc przewyższają ryzyko w leczeniu dystonii szyjnej (kręczu szyi).