"the following day" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"the following day" Lehçe çeviri

EN the following day
volume_up
{zarf}

the following day (ayrıca: next day, on the next day)
And sailing from thence, we came the following day over against Chios; and the next day we touched at Samos; and the day after we came to Miletus.
A stamtąd odpłynąwszy, drugiego dnia przyszliśmy przeciw Chyju, a trzeciego dnia przypłynęliśmy do Samu, a pomieszkawszy w Trogillu, nazajutrz przyszliśmy do Miletu.

Lehçe de "the following day" için benzer çeviriler

the tanımlık
the bağlaç
Polish
following sıfat
to follow fiil
day isim

Lehçe' de "the following day" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIf a repeat test is required, it should not be carried out until the following day.
Jeżeli konieczne jest powtórzenie testu, powinno mieć miejsce w ciągu 48 godzin.
EnglishThe following day the authorities sent KGB special forces to independent journalists.
Następnego dnia władze wysyłają służby specjalne KGB na niezależnych dziennikarzy.
EnglishIf the test needs to be repeated, this should not be done until the following day.
Jeśli zachodzi konieczność powtórzenia badania, można to zrobić dopiero następnego dnia.
EnglishThe patient should take the usual prescribed dose on the following day.
Pacjent powinien przyjąć zwykłą przepisaną dawkę następnego dnia.
EnglishIn case it is necessary to repeat the test procedure, this should not be done until the following day.
Jeśli konieczne jest powtórzenie procedury, można to zrobić dopiero następnego dnia.
EnglishWhen it happens, we will throw up our hands in horror, but the following day we will forget about it.
Kiedy to się stanie, załamiemy ręce, ale na drugi dzień zapomnimy o tym.
EnglishIf you miss a dose, just resume your usual schedule the following day.
W razie pominięcia dawki, następnego dnia należy powrócić do zwykle stosowanego schematu dawkowania.
EnglishReturn to taking one tablet per day the following day, as usual.
Od kolejnego dnia należy powrócić do schematu przyjmowania jednej tabletki na dobę, jak zazwyczaj.
EnglishTwo more members of the team arrived the following day and they were joined by a fifth some days later.
Następnego dnia dojechało tam dwóch ekspertów, natomiast pięciu kolejnych dołączyło do nich po kilku dniach.
EnglishAnd so the following day, I went to the orthopedic center.
I następnego dnia, poszedłem do centrum ortopedii.
EnglishTreatment with fluoxetine can be initiated the following day after discontinuation of a reversible MAOI.
Leczenie fluoksetyną można rozpocząć następnego dnia po zakończeniu stosowania odwracalnych inhibitorów MAO.
EnglishYou are recommended to have sexual intercourse on the day of the administration of this second medicine and the following day.
Zalecane jest odbycie stosunku płciowego w dniu podania leku GONAL- f i w dniu następnym.
EnglishThe following day, again everybody went to the center to meet the winning team and the prime minister at the time.
Następnego dnia wszyscy poszli do centrum miasta, aby spotkać się ze zwycięską drużyną i ówczesnym premierem.
EnglishCircadin was more effective than placebo at improving quality of sleep and the patients ’ ability to function normally on the following day.
W badaniach tych porównywano działania preparatu Circadin z działaniami placebo (nieaktywnego leczenia).
EnglishOne of the main events is an extensive high-level meeting that will take place in Stockholm tomorrow and the following day.
Do głównych wydarzeń należy wielostronne spotkanie na wysokim szczeblu, które odbędzie się w Sztokholmie jutro i pojutrze.
EnglishShe found out the following day that she would have to be out of the country on the concert date, and attempted to cancel her order.
Następnego dnia dowiedziała się, że w dniu koncertu będzie musiała wyjechać za granicę i postanowiła zrezygnować z zakupu.
Englishand you accidentally missed a full day's dose, continue treatment at the usual dose the following day.
ob codziennie, a pacjent przez przypadek zapomniał o całej jednodniowej dawce leku, należy kontynuować leczenie według normalnego schematu następnego dnia.
Englishand you accidentally missed a full day’s dose, continue treatment at the usual dose the following day.
ob codziennie, a pacjent przez przypadek zapomniał o całej jednodniowej dawce leku, należy kontynuować leczenie według normalnego schematu następnego dnia.
EnglishHowever, if the patient vomits during the test, the test will need to be done again, but not until at least the following day.
Jeżeli jednak podczas wykonywania testu u pacjenta wystąpią wymioty, wówczas test należy powtórzyć, lecz najwcześniej następnego dnia.
EnglishA Presidency declaration, a statement by High Representative Solana and a statement by EU Commissioner De Gucht were issued the following day.
Deklaracja prezydencji, oświadczenia Wysokiego Przedstawiciela Solany oraz komisarza UE De Guchta wydane zostały następnego dnia.