"the flowers" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"the flowers" Lehçe çeviri

"the flowers" için örnek kullanımlar

Lehçe de "the flowers" için benzer çeviriler

the tanımlık
the bağlaç
Polish
flowers isim
to flower fiil
flower isim

Lehçe' de "the flowers" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishTo learn what flowers or fruit smell like it is better to buy the natural article.
W celu nauczenia dzieci jak pachną kwiaty i owoce lepiej jest kupić prawdziwe produkty.
EnglishNow remember -- (Laughter) -- she's supposed to be going to the blue flowers.
Teraz pamiętajcie -- (Śmiech) -- że ona miała iść do niebieskich kwiatów.
EnglishI've been filming time-lapse flowers 24 hours a day, seven days a week, for over 35 years.
Filmy poklatkowe o kwiatach tworzyłem 24 godziny na dobę, przez ostatnie 35 lat.
EnglishShukla Bose: Well, that girl that you saw, her father sells flowers on the roadside.
Dziewczynka, którą widzieliście, jej ojciec sprzedaje kwiaty przy drodze.
EnglishAnd that's a really great expression, because really, bees are the sex workers for flowers.
To wspaniałe zdanie, ponieważ pszczoły to pracownicy usług seksualnych kwiatów.
EnglishAnd it isn't just bright flowers that have pollen; it's also trees and grasses.
Nie tylko piękne kwiaty produkują pyłek, robią to też drzewa i trawy.
EnglishTo be able to change fences and window guards into flowers, it's fantastic.
Możliwość zmienienia płotu i ochrony okien w kwiaty jest fantastyczna.
EnglishMy beloved is unto me [as] a cluster of henna-flowers In the vineyards of En-gedi.
Miły mój jest mi jako grono cyprowe na winnicach, w Engaddy.
EnglishWhat you need to know is that the children and the adults deserve flowers in their life.
Chcę, abyście wiedzieli, że dzieci i dorośli zasługują na kwiaty.
EnglishBecause it's not anymore Mom, Dad, the flowers and the bees, and then there's the baby.
To nie jest już mama, tata, kwiatki i pszczoły i dziecko gotowe.
EnglishAnd we were particularly touched by the flowers and we were curious as to how the flowers got there."
Szczególnie poruszyły nas te kwiaty i zastanawialiśmy się, skąd one się tutaj wzięły".
EnglishSo, trees: very boring flowers, not really trying to attract insects.
Kwiaty drzew są nudne, niezbyt starają się zainteresować owady.
EnglishIt's said that for bees, the flower is the fountain of life, and for flowers bees are the messengers of love.
"Dla pszczół kwiat to fontanna życia, a dla kwiatów pszczoły to posłańcy miłości.
EnglishWell, let 27 flowers - at least - bloom in the European Union, but let them bloom separately.
Cóż, niech w Unii Europejskiej zakwitnie co najmniej 27 kwiatów, pozwólmy im jednak kwitnąć osobno.
EnglishAnd in the candlestick were four cups made like almond-blossoms, the knops thereof, and the flowers thereof;
I czynił dobrze Bóg onym babom; i krzewił się lud, i zmocnili się bardzo.
EnglishGirl 5: For a girl's game also usually they'll have really pretty scenery with clouds and flowers.
Dziewczynka nr 5: Gry dla dziewczynek mają też zazwyczaj śliczne otoczenie z chmurkami i kwiatkami.
EnglishAnd when it takes the nectar, the flowers don't feel shortchanged.
A kiedy zbiera nektar, kwiaty nie tracą na tej wymianie.
EnglishYou don't need a task force or a study group to buy flowers for your kids.
Nie potrzebujesz oddziału specjalnego czy grupy z kółka zainteresowań do tego, aby kupić kwiaty dla swych dzieci.
EnglishThese are little yellow flowers like we all see, little yellow flowers all over the place.
Posiada on małe, żółte kwiatki, dosłownie wszędzie.
EnglishShe bought a bunch of greenhouse flowers, wrapped in plastic.
Kupiła bukiet kwiatów szklarniowych, zapakowany w plastik.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • the flowers

Daha çok çeviri bab.la Türkçe-Almanca sözlüğünde.