"the flock" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"the flock" Lehçe çeviri

"the flock" için örnek kullanımlar

Lehçe de "the flock" için benzer çeviriler

the tanımlık
the bağlaç
Polish
flock isim
to flock fiil

Lehçe' de "the flock" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThey send forth their little ones like a flock, And their children dance.
Wypuszczają maluczkie dziatki swoje jako trzodę, a synowie ich wyskakują.
EnglishYet setteth he the needy on high from affliction, And maketh [him] families like a flock.
Onci nędznego z utrapienia podnosi, i rozmnaża rodzinę jego jako trzodę.
EnglishMy beloved is mine, and I am his: He feedeth [his flock] among the lilies.
Miły mój jest mój, a jam jest jego, który pasie między lilijami;
EnglishAnd the shepherds shall have no way to flee, nor the principal of the flock to escape.
I zginie ucieczka pasterzom, a ujście najzacniejszym tej trzody.
EnglishAnd Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof.
I widział Bóg światłość, że była dobra; i uczynił Bóg rozdział między światłością i między ciemnością.
EnglishAnd he said, I will send thee a kid of the goats from the flock.
I postawił je Bóg na rozpostarciu nieba, aby świeciły nad ziemią.
EnglishAnd Jacob sent and called Rachel and Leah to the field unto his flock,
I widział Bóg światłość, że była dobra; i uczynił Bóg rozdział między światłością i między ciemnością.
EnglishA voice of the cry of the shepherds, and the wailing of the principal of the flock!
Głos wołania pasterzy, i narzekanie najzacniejszych tej trzody słychać będzie; bo Pan spustoszy pastwiska ich!
Englishtherefore will I save my flock, and they shall no more be a prey; and I will judge between sheep and sheep.
Przetoż wyzwolę owce moje, że już dalej łupem nie będą, i uczynię sąd między owcą i owcą;
EnglishI know that after my departing grievous wolves shall enter in among you, not sparing the flock;
Boć ja to wiem, że po odejściu mojem wnijdą między was wilcy okrutni, którzy trzodzie folgować nie będą.
EnglishThey mate with his domesticated geese, and his flock continues.
Parzą się z jego domowymi gęsiami i jego stado trwa nadal.
EnglishSo I fed the flock of slaughter, verily the poor of the flock.
Bom pasł owce zgotowane na rzeź, was, mówię, o nędzne owce
EnglishAnd there were shepherds in the same country abiding in the field, and keeping watch by night over their flock.
A byli pasterze w onej krainie w polu nocujący i straż nocną trzymający nad stadem swojem.
EnglishOr who feedeth a flock, and eateth not of the milk of the flock?
Albo któż trzodę pasie, a mleka trzody nie pożywa?
EnglishThere were 662 rejected sheep that didn't meet "sheep-like" criteria and were thrown out of the flock.
Było 662 odrzuconych owiec, które nie spełniły kryterium przypominania owcy i zostały wyrzucone ze stada.
EnglishAnd the shepherds came and drove them away; but Moses stood up and helped them, and watered their flock.
Ale baby one bały się Boga, i nie czyniły, jako im rozkazał król Egipski, ale żywo zachowywały chłopiątka.
EnglishWoe to the worthless shepherd that leaveth the flock!
Biada pasterzowi niepożytecznemu, który opuszcza trzodę!
EnglishGo now to the flock, and fetch me from thence two good kids of the goats.
I rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody, które są pod niebem, na jedno miejsce, a niech się okaże miejsce suche; i stało się tak.
EnglishI am my beloved's, and my beloved is mine; He feedeth [his flock] among the lilies,
EnglishFear not, little flock; for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • the flock

Daha da fazla çeviri için bab.la Türkçe-İngilizce sözlüğüne bakın.