"the fittest" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"the fittest" Lehçe çeviri

"the fittest" için örnek kullanımlar

Lehçe de "the fittest" için benzer çeviriler

the tanımlık
the bağlaç
Polish
fit isim
Polish
fit sıfat

Lehçe' de "the fittest" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnd when I talk about Darwinian evolution, I mean one thing and one thing only, and that is survival of the fittest.
Kiedy mówię o Darwinowskiej ewolucji, mam na myśli tylko jedno - dobór naturalny.
EnglishNatural selection is survival of the fittest.
Naturalna selekcja jest przetrwaniem najsilniejszych.
EnglishThe idea is survival of the fittest.
Idea polega na przetrwaniu najlepiej przystosowanych.
EnglishHe explained to them that it was not a question of survival of the fittest; it was a question of understanding what they needed to survive and to protect that.
Tłumaczył im, że to nie jest kwestia przetrwania najsilniejszych; to jest kwestia zrozumienia czego potrzeba by mogli przeżyć, i ochrony tego.
EnglishAnd all I wanted to show you is we can set up molecules in membranes, in real cells, and then it sets up a kind of molecular Darwinism, a molecular survival of the fittest.
Chciałbym pokazać wam jak ustawiamy cząsteczki w błonach, w prawdziwych komórkach, potem uruchamia się cząsteczkowy dobór naturalny.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • the fittest

Daha fazla çeviri Türkçe-İngilizce sözlüğünde.