"the first few years" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"the first few years" Lehçe çeviri

"the first few years" için örnek kullanımlar

Lehçe de "the first few years" için benzer çeviriler

the tanımlık
the bağlaç
Polish
first isim
Polish
first sıfat
first zarf
FIRST isim
few zarf
years isim
Polish
year isim
Polish

Lehçe' de "the first few years" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishEating habits and patterns are developed during the first few years of life.
Nawyki i wzorce żywieniowe rozwijają się w ciągu pierwszych kilku lat życia.
EnglishA path towards zero in the very long term, or a rather drastic reduction in the first few years?
Na ścieżce do zera w bardzo odległej perspektywie, czy raczej na drastycznym ograniczeniu w pierwszych kilku latach?
EnglishThe first few years of the web were pretty much video-free, for this reason: video files are huge; the web couldn't handle them.
Przez pierwsze kilka lat w Internecie prawie w ogóle nie było wideo z powodu wielkości tych plików.
English“Growing up is made much more difficult by adults’ lack of detachment,” Fiedler says today about the big theme of his first few years in the theatre.
„Dorastanie jest o wiele trudniejsze na skutek braku dystansu ze strony dorosłych” – tak dziś podsumowuje Fiedler główny temat swych teatralnych początków.
EnglishThe purpose of this report is to make the system run more efficiently and resolve the problems which have been detected following an assessment of its first few years of operation.
Celem tego sprawozdania jest usprawnienie pracy systemu oraz rozwiązanie problemów stwierdzonych podczas oceny pierwszych lat funkcjonowania.
English• only half of the states of Europe offer new teachers any form of systematic assistance during the first few years of employment (e.g. induction into occupation, training, pedagogical care).
• tylko połowa państw w Europie oferuje nowym nauczycielom jakąś formę systematycznej pomocy w pierwszych latach ich pracy (np. wprowadzenie do zawodu, szkolenie, opieka pedagogiczna).

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • the first few years

Daha fazla çeviri Almanca-Türkçe sözlüğünde.