"teams from" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"teams from" Lehçe çeviri

"teams from" için örnek kullanımlar

Lehçe de "teams from" için benzer çeviriler

teams isim
team isim
team sıfat
from edat

Lehçe' de "teams from" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishTwenty-six teams from seven countries entered the competition, spending between one to 25 million dollars each.
Do konkursu stanęło 26 zespołów z 7 krajów, każdy wydał od 1 do 25 mln dolarów.
EnglishSecondly, the authorities of Burma, that is Myanmar, have agreed to accept help in the form of medical teams from other ASEAN countries.
Po drugie, władze Birmy, tj. Myanmaru, zgodziły się na przyjęcie zespołów medycznych z innych państw ASEAN.
EnglishNumerous foreign teams including those from Japan, Taiwan, Korea and Australia are already there, or are about to set out for China.
Liczne zagraniczne ekipy, w tym z Japonii, Tajwanu, Korei i Australii już tam są lub mają lada chwila wyruszyć do Chin.
EnglishLadies and gentlemen, I would like to thank our rapporteurs as well as all the teams from the Commission, the Council and the European Parliament.
Panie i panowie! Chciałbym podziękować naszym sprawozdawcom, a także zespołom z Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego.
EnglishWe are working with teams from OCHA, a United Nations organisation, and are in constant contact with John Holmes, the UN Emergency Relief Coordinator.
Pracujemy z zespołami będącej agendą ONZ organizacji OCHA, i jesteśmy w ciągłym kontakcie z Johnem Holmesem, koordynatorem pomocy w sytuacjach kryzysowych ONZ.
EnglishI am grateful to the Commission, to Commissioner Dimas and to all his teams from the Directorate-General that are putting the civil protection mechanism into operation.
Jestem wdzięczny Komisji, panu komisarzowi Dimasowi i wszystkim jego pracownikom z Dyrekcji Generalnej, którzy zapewniają działanie mechanizmów ochrony ludności.
EnglishWhen I was in Haiti, my impression was that we have actually done quite well - in terms both of the civil protection teams from individual countries and in our own work.
Kiedy byłam na Haiti, odniosłam wrażenie, że radzimy sobie całkiem nieźle - zarówno jeżeli chodzi o zespoły obrony cywilnej z poszczególnych krajów, jak i nasze własne działania.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • teams from

Türkçe-İngilizce sözlüğünde daha fazla çeviri bulacaksınız.