EN strip
volume_up
{isim}

1. genel

strip (ayrıca: belt)
When the solvent front is within 1 cm of the top of the strip, remove it, cut it in half and place each into a glass tube.
Gdy czoło rozpuszczalnika jest poniżej 1 cm od górnej krawędzi paska, wyjąć go, przeciąć na pół i umieścić każdy fragment osobno w szklanej probówce.
32/ 64 MINIMUM PARTICULARS TO APPEAR ON BLISTERS OR STRIPS Dicural 50 mg Coated tablets Blister label
33/ 64 MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB PASKACH Dicural 50 mg tabletki powlekane Oznakowanie blistra
33/ 64 MINIMUM PARTICULARS TO APPEAR ON BLISTERS OR STRIPS Dicural 100 mg Coated tablets Blister label
34/ 64 MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB PASKACH Dicural 100 mg tabletki powlekane Oznakowanie blistra
strip (ayrıca: belt, pass, strap, swath)
volume_up
pas {er.}
However, thousands of innocent civilian IDPs still remained trapped on a narrow coastal strip.
Tysiące niewinnych cywilów - wewnętrznych uchodźców wciąż jednak pozostaje uwięzionych w wąskim pasie przybrzeżnym.
This is what it looks like in reality; you have this irregular ring around it, with strips of 100 meters wide, with sugar palms that can provide income for 648 families.
Ta zielona granica zawiera szeroki na 100 pas palmy cukrowej, z którego utrzymuje się 648 rodzin.
strip (ayrıca: striptease)
strip (ayrıca: flick, smudge, stripe, streak)
volume_up
smuga {diş.}
strip (ayrıca: stripe)
volume_up
pręga {diş.}
strip (ayrıca: sheet)

2. Spor

strip
volume_up
plansza {diş.} (miejsce zawodów)
strip
volume_up
barwy {diş. çoğ.}

Lehçe' de "strip" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBlister packs containing either 7, 10, 14 or 20 tablets per blister strip (Alu/ PP).
Opakowania blistrowe zawierające 7, 10, 14 lub 20 tabletek w blistrze (Al/ PP).
English" Now he ruins himself for the woman from the city - Money-lenders strip the farm - "
" Teraz rujnuje siebie dla kobiety z miasta - pożyczkodawcy rozbiorą farmę - "
EnglishBlister packs containing either 7, 10, 14 or 20 tablets per blister strip.
Opakowania blistrowe zawierające 7, 10, 14 lub 20 tabletek w blistrze.
EnglishCount each strip section in a dose calibrator and interpret the results as follows:
Zmierzyć radioaktywność odcinków każdego z pasków i wykonać poniżej przedstawione obliczenia:
EnglishPVC/ Aluminium blisters of 90 tablets (15 tablets per blister strip) in a carton.
Blistry PCV/ aluminium zawierające 90 tabletek (6 blistrów po 15 tabletek) w kartonowym pudełku.
EnglishSo the black and white photo shows the simple 60's strip shopping center.
Na czarno-białym zdjęciu widać proste centrum handlowe z lat 60-tych.
EnglishEach carton of tablets contains one blister strip of 20 or 21 tablets.
Każdy kartonik tabletek zawiera jeden blister z 20 lub 21 tabletkami.
EnglishIt's been so successful, they've now taken over the strip across the street.
To miejsce stało się takim sukcesem, że teraz przejęto już centrum handlowe po drugiej stronie ulicy.
EnglishThe tablets are provided in blister packs containing 90 tablets (15 tablets per blister strip).
Tabletki pakowane są w bistry po 90 sztuk (15 tabletek w blistrze).
EnglishAllow the solvent front to move to the top of the strip.
Czoło każdego z rozpuszczalników przemieści się do górnego brzegu pasków.
EnglishOnce the light rays hit the image sensor (or film strip), an image of the object can be captured.
Kiedy promienie światła dotrą do matrycy (lub kliszy), obraz przedmiotu może być zarejestrowany.
EnglishThe colour coding strip blue and the push button are at the bottom of the pen as it is held cap up.
ia Dozownik jest dokładnie zamknięty tylko wtedy, gdy trójkąt na skali nasadki jest ustawiony w
EnglishThe colour coding strip pink and the push button are at the bottom of the pen as it is held cap up.
ia Dozownik jest dokładnie zamknięty tylko wtedy, gdy trójkąt na skali nasadki jest ustawiony w
EnglishThis time is too hot, so that girls will strip down to next to nothing.
Jest za gorąco, dziewczyny ściągają wszystko co się da.
EnglishAnd I flew over a lagoon with a shark in it, and that was the day that my comic strip about a shark was born.
Leciałem nad laguną, w której był rekin. ~~~ Tego dnia narodził się komiks o rekinie.
EnglishThe colour coding strip brown and the push button are at the bottom of the pen as it is held cap up.
ia Dozownik jest dokładnie zamknięty tylko wtedy, gdy trójkąt na skali nasadki jest ustawiony w
EnglishBox of 4 blister strips, each blister strip containing 21 capsules providing a total of 84 capsules.
Pudełko zawierające 4 blistry, z których każdy zawiera 21 kapsułek, co daje łącznie 84 kapsułki.
EnglishThe strip is contained in a moulded plastic device.
Folia umieszczona jest w plastykowym pojemniku (aparat do inhalacji),
EnglishNow, the obvious thing is to think about what we could remove from our diet, what to strip out, take away.
Teraz,oczywistą rzeczą jest myśleć co możemy usunąć z naszej diety, co ograniczyć, co wyrzucić.
EnglishDo not allow the sides of the strip to contact the side of the tank.
Powierzchnie pasków nie mogą dotykać ścian naczyń.