"straw" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"straw" Lehçe çeviri

PL
PL

"strawić" İngilizce çeviri

EN straw
volume_up
{isim}

straw
volume_up
słomka {diş.}
To taka słomka do dmuchania.
Breathe out through your mouth, using a straw, into the sample tube. iii.
Wydychać przez usta do probówki przy użyciu słomki. iii.
straw
volume_up
słoma {diş.}
And there was wheat straw and there was rice straw in this area.
Na tym terenie była to słoma pszenicy i słoma ryżowa.
By-products, such as straw, parings and waste in general, would be used in their production.
Do ich produkcji należy wykorzystywać produkty uboczne, takie jak słoma, ścinki i odpady.
straw (ayrıca: stalk, grass-stalk, blade)
He said, "Well, if I lived in the jungle, I would only use the long rows of straw because they're very quick and they're very cheap.
Powiedział "Gdybym żył w dżungli, używałbym tylko długich źdźbeł, bo jest to szybkie i tanie.

"straw" için eşanlamlılar (İngilizce):

straw

Lehçe' de "straw" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishReconstituted solution is a clear colourless to light straw-coloured solution.
Sporządzony roztwór powinien być przejrzysty, bezbarwny lub w kolorze słomkowym.
EnglishWe also used straw bale infill for our library, which has zero embodied energy.
Użyliśmy również beli słomy do ocieplenia biblioteki, osiągając zero energochłonności.
EnglishI fear that Turkey joining will be the straw that breaks the camel's back.
Obawiam się, że przystąpienie Turcji będzie stanowić kroplę, która przepełni czarę.
EnglishIf you build your house there, Martin Schulz, it will be a house built of straw.
Gdyby zbudował pan tam dom, panie pośle Schulz, byłby to dom na piasku.
EnglishThe resulting solution is clear and ranges in colour from colourless to light straw-coloured.
Sporządzony roztwór powinien być przejrzysty, bezbarwny lub w kolorze słomkowym.
English30-minute-value Bendable straw for collection of the breath samples into the
Próbka pobrana o czasie 00 minut - Próbka pobrana o czasie 30 minut
EnglishClear, colourless-to-straw aqueous solution with a characteristic citrus-orange odour.
Klarowny, bezbarwny lub do koloru słomkowego wodny roztwór o zapachu cytrusowopomarańczowym.
EnglishREGRANEX is a clear colourless to straw-coloured preserved gel.
REGRANEX jest bezbarwnym lub o słomkowej barwie przezroczystym, żelem konserwowanym.
EnglishBut it takes a lot of time, and it takes a lot of straw because they're really tight."
Ale potrzeba do tego wiele czasu i wiele bardzo cienkiej słomy".
EnglishThe stopper is removed from one of the breath bags, the straw unwrapped and placed into the container.
Równomiernie wdmuchiwać powietrze do woreczka przez słomkę, do całkowitego napełnienia.
EnglishBreathe out through your mouth, using a straw, into the sample tube. iii.
Wydychać przez usta do probówki przy użyciu słomki. iii.
EnglishRemove the stopper from one of the breath bags, unwrap the straw and place the straw into the breath bag.
Równomiernie wdmuchiwać powietrze do woreczka przez słomkę, do całkowitego napełnienia.
EnglishGradually remove the straw from the tube as you breathe out. iv.
Podczas wydychania stopniowo wyjmować słomkę z probówki. iv.
EnglishNow the patient breathes gently through the straw until the inner surface of the sample tube steams up.
Równomiernie wdmuchiwać powietrze do próbówki przez słomkę, aż jej ścianki wewnętrzne zaparują.
EnglishRemove the stopper from one of the sample tubes, unwrap the straw and place the straw into the container.
Zdjąć nakrętkę z próbówki i włożyć do niej rozpakowaną słomkę.
EnglishThe stopper is removed from one of the sample containers, the straw unwrapped and placed into the container.
Zdjąć nakrętkę z próbówki i włożyć do niej rozpakowaną słomkę.
EnglishI lived in Ireland, built the first straw-bale houses in Ireland, and some cob buildings and all this kind of thing.
Żyłem w Irlandii, gdzie budowałem pierwsze domy z gliny i słomy i inne budynki tego rodzaju.
EnglishThis could well be the straw that breaks the camel's back.
Jeszcze jedna dyrektywa będzie dolaniem wody do ognia.
EnglishHowever, the promises made within the framework of external action are the last straw in terms of the lack of realism.
Jednak obietnice składane w ramach działań zewnętrznych to już za wiele, to brak realizmu.
EnglishSecondly, the priority cannot be to change the common position - that would be the last straw!
Po drugie, zmienianie wspólnego stanowiska nie powinno stanowić priorytetu - to będzie kropla, która przeleje czarę!