"straining" için İngilizce-Lehçe çeviri


"strain" için sonuçlar "straining" şu anda sözlüğümüzde bulunmamaktadır.
EN

"straining" Lehçe çeviri

EN strain
volume_up
{isim}

1. genel

So that's why every year you can catch a slightly different strain of flu.
Dlatego też, każdego roku mamy nieco inne odmiany grypy.
We have three different strains of Agarikon mushrooms highly active against flu viruses.
Są różne odmiany pniarka działające silnie przeciwko wirusom grypy.
We have three different strains of Agarikon mushrooms that were highly active against poxviruses.
Są trzy różne odmiany pniarka mające silne działanie przeciw wirusom ospy.
strain (ayrıca: motif, strand)
strain (ayrıca: breed, race)
volume_up
rasa {diş.}
strain (ayrıca: intensity, build-up, buildup)
strain (ayrıca: burden, drag, load, burthen)
It is too much of a strain on our farmers' finances.
Jest to zbyt duże obciążenie dla finansów naszych rolników.
I gave her medications to relieve the strain on her heart.
Podałem jej leki zmniejszające obciążenie serca.
So please, let us stop treating the European budget as a strain on domestic finances.
W związku z tym proszę, przestańmy traktować budżet europejski jako obciążenie finansów krajowych.
strain (ayrıca: shear, stress, tension)
strain (ayrıca: suspense, tension, voltage)
It places even more strain on relations between the EU and neighbouring third countries.
Powoduje wzrost napięć w stosunkach pomiędzy UE i sąsiadującymi z nią państwami trzecimi.
This is different to the stresses and strains of everyday life.
Objawy są odmienne od stresów i napięć towarzyszących codziennemu życiu.
Strains and crises cannot be entirely avoided, but we can limit the damage they cause.
Nie uda nam się całkowicie uniknąć napięć i kryzysów, ale możemy ograniczyć powodowane przez nie szkody.
strain (ayrıca: accent, accentuation, emphasis, press)

2. Bioloji: "of bacteria"

strain
volume_up
szczep {er.} (bakterii)
type 1 (Mahoney strain)4 type 2 (MEF-1 strain)4 type 3 (Saukett strain)4
typ 1 (szczep Mahoney) 4 typ 2 (szczep MEF- 1) 4 typ 3 (szczep Saukett) 4
The vaccine strain is sensitive to penicillins, tetracyclins, macrolides and lincomycin.
Szczep szczepionkowy jest wrażliwy na penicyliny, tetracykliny makrolidy i linkomycynę.
The vaccine strain is sensitive to penicillins, tetracyclines, macrolides and lincomycin.
Szczep szczepionkowy jest wrażliwy na penicyliny, tetracykliny makrolidy i linkomycynę.

Lehçe' de "straining" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnd it's like your eyes start straining to see themselves.
To tak jakby Twoje własne oczy wytężały się aby się sobie przyjrzeć.
EnglishThe cost-push pressure is straining markets worldwide.
Presja windowania kosztów osłabia rynki na całym świecie.
EnglishMany people are afraid that asylum seekers are arriving in greater numbers, straining our buckling welfare systems.
Wiele osób obawia się napływu większej liczby przybyszów ubiegających się o azyl, obciążających nasze nadszarpnięte systemy opieki socjalnej.
EnglishStraining the ocean for plastic would be beyond the budget of any country and it might kill untold amounts of sea life in the process.
Oczyszczenie oceanów z plastyku wykracza jest poza możliwościami budżetowymi jakiegokolwiek kraju. ~~~ Ponadto zabiłoby to przy okazji ogromne ilości zwierząt.
EnglishPatients who experience syncope in association with pulmonary hypertension should avoid any exceptional straining, for example during physical exertion.
Pacjenci, u których występuje omdlenie w związku z nadciśnieniem płucnym, powinni unikać nadmiernego wysiłku, na przykład w trakcie ćwiczeń fizycznych.
EnglishThe local Christian community is straining absolutely every sinew against the dangerous religious dimension of the ethnic divisions in Xinjiang.
Lokalna społeczność chrześcijańska robi naprawdę wszystko, aby przeciwdziałać niebezpieczeństwu związanemu z religijnym wymiarem podziałów etnicznych w Sinkiang.