"shrinkage" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"shrinkage" Lehçe çeviri

EN shrinkage
volume_up
{isim}

shrinkage
This will result in the shrinkage of the agricultural population and the abandonment of the countryside, particularly by young people.
Jej efektem będzie kurczenie się ludności wiejskiej i porzucenie wsi, szczególnie przez ludzi młodych.
In specific terms, piracy entails a shrinkage of the legal music market and results in a decline in legal sales; it therefore affects the viability of the national music recording industry.
Konkretnie, piractwo powoduje kurczenie się legalnego rynku muzycznego i powoduje spadek legalnej sprzedaży, a przez to ma wpływ na funkcjonowanie krajowego przemysłu nagrań muzycznych.
shrinkage (ayrıca: decline)
shrinkage

"shrinkage" için eşanlamlılar (İngilizce):

shrinkage

Lehçe' de "shrinkage" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWill you re-examine the continuing policy of shrinkage imposed on agriculture?
Czy ponownie przeanalizuje pan kontynuowaną politykę kurczenia się nałożoną na rolnictwo?
EnglishSadly, population ageing and population shrinkage are the inescapable future of Europe.
na piśmie. - Starzenie się oraz spadek liczby ludności to niestety nieuchronna przyszłość Europy.
EnglishIn retail, theft and shrinkage can be drastically reduced through effective
W przypadku handlu detalicznego nadzór wideo umożliwia znaczne zmniejszenie liczby kradzieży i ubytków.
EnglishGermany alone is going to see a shrinkage of its population by 20 million.
W samych Niemczech populacja skurczy się o 20 milionów.
EnglishAnd a response is 50 percent shrinkage.
A ta odpowiedź to 50-procentowe zmniejszenie guza.
EnglishMitigating the consequences of the shrinkage of working population through immigration is only one possible solution.
Złagodzenie skutków spadku liczby osób czynnych zawodowo przez imigrację jest tylko jedną z możliwości rozwiązania problemu.
EnglishSignificantly reduce shrinkage
EnglishCaelyx is also used to produce an improvement in your Kaposi's sarcoma including flattening, lightening and even shrinkage of the cancer.
Lek Caelyx stosowany jest także w łagodzeniu przebiegu mięsaka Kaposiego, powodując spłaszczenie, zmniejszenie, a nawet zanikanie guza.

Sözlükte diğer kelimeler