"rewarding" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"rewarding" Lehçe çeviri

EN rewarding
volume_up
{sıfat}

rewarding (ayrıca: precious, valuable)
volume_up
cenny {sıf. er.}
This I say with all due respect, and I want to thank all parties once again for this rewarding exchange of views.
Mówię to z całym należnym szacunkiem i pragnę ponownie podziękować wszystkim stronom za tak cenną wymianę poglądów.
rewarding (ayrıca: satisfying)
rewarding (ayrıca: fulfilling)

"reward" için eşanlamlılar (İngilizce):

reward

Lehçe' de "rewarding" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThat must not happen, because we would then be rewarding bad policy with a bonus.
Tak nie może się stać, ponieważ w ten sposób premiowalibyśmy prowadzenie złej polityki.
EnglishThat would be a rewarding task for both sides and would help us in many ways.
Byłoby to korzystne dla obu stron i pomogłoby nam na wiele sposobów.
EnglishWe had a very rewarding debate on this during Parliament's plenary sitting in September.
Podczas sesji plenarnej Parlamentu we wrześniu odbyła się bardzo owocna debata w tej sprawie.
EnglishIs God punishing me or rewarding me, or is this the roll of the dice?
Czy Bóg mnie karze czy nagradza, a może to kwestia rzutu kostką?
EnglishIs television literally functioning as our conscience, tempting us and rewarding us at the same time?
Czy telewizja spełnia tę samą funkcję co świadomość, która jednocześnie kusi i wynagradza?
EnglishInstead of rewarding him and treating him with respect, China has locked him up in prison.
Państwo chińskie nie nagrodziło go i nie okazało szacunku - zamiast tego został on zamknięty w więzieniu.
EnglishFrom now on, we will be rewarding cheats, those who break their promises and those who fiddle the figures.
Od tej pory będziemy nagradzać oszustów, tych którzy łamią obietnice i manipulują liczbami.
EnglishHere, too, we would have a rewarding joint task, which I warmly invite the Council to carry out.
Tutaj również mamy do wykonania wdzięczne wspólne zadanie, do realizacji którego gorąco Radę zachęcam.
EnglishThey are rewarding illegal immigrants by regularising their status or granting them residence permits.
Nagradzają nielegalnych imigrantów, zmieniając ich status lub przyznając im zezwolenia na pobyt.
EnglishThe markets are not rewarding those who are not in the euro.
Rynki nie sprzyjają państwom, które nie należą do strefy euro.
EnglishMember States should stop rewarding illegal foreigners with residence permits.
Państwa członkowskie powinny przestać nagradzać przebywających w nich nielegalnie obcokrajowców zezwoleniami na pobyt.
EnglishThere was a lack of rules, and we saw the rewarding of speculators to the detriment of entrepreneurs.
Było to postępowanie bez zasad, a my byliśmy świadkami wynagradzania spekulantów kosztem przedsiębiorców.
EnglishThis I say with all due respect, and I want to thank all parties once again for this rewarding exchange of views.
Mówię to z całym należnym szacunkiem i pragnę ponownie podziękować wszystkim stronom za tak cenną wymianę poglądów.
EnglishIt is vital that we establish interesting and rewarding university courses that offer good professional opportunities.
Musimy koniecznie stworzyć interesujące i satysfakcjonujące kierunki studiów dające szanse znalezienia dobrej pracy.
EnglishWe must maintain Pillar 1 payments, rewarding farmers for work, securing the industry with direct payments.
Musimy utrzymać płatności w ramach pierwszego filara, wynagradzając rolników za pracę i gwarantując branży bezpieczeństwo poprzez dopłaty bezpośrednie.
EnglishThe remainder will be distributed free of charge according to a benchmark, rewarding high-performance airlines.
Pozostała część rozdzielana będzie bez opłat w oparciu o wzorzec porównawczy, stanowiąc formę wynagrodzenia linii lotniczych osiągających dobre wyniki.
EnglishAnd truly, to be a part of something so much larger than yourself is the most rewarding experience you can possibly have.
Wierzcie mi, udział w przedsięwzięciu o tyle większym od samotnego działania, to najbardziej satysfakcjonujące doświadczenie, jakie można przeżyć.
EnglishThe plan to sell this modern warship to Russia is the equivalent of rewarding the Kremlin for its invasion of Georgia last year.
Petersburga. Plan sprzedaży nowoczesnego okrętu wojennego Rosji jest równoważny z wynagrodzeniem Kremla za jego najazd na Gruzję w ubiegłym roku.
EnglishIt is necessary to protect the flexibility of tax policy in rewarding enterprise and the creation of jobs and growth in the economy.
Konieczne jest chronienie polityki podatkowej w zakresie wynagradzania przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy oraz stymulowania wzrostu gospodarczego.
EnglishThis is a carefully balanced approach aimed at rewarding Europe's creators.
Nie mamy tu do czynienia z projektem sprzyjającym wytwórniom płytowym, ale ze starannie wyważonym podejściem mającym na celu nagrodzenie europejskich twórców.