EN repeatedly
volume_up
{zarf}

We have repeatedly reminded the Polish authorities of this possibility.
Wielokrotnie przypominaliśmy polskim władzom o tej możliwości.
The EU has repeatedly stated that it stands ready to support such a process.
UE wielokrotnie deklarowała swoją gotowość do wsparcia takiego procesu.
We have also repeatedly condemned use of the death penalty, particularly for minors.
Wielokrotnie też potępialiśmy wykonywanie kary śmierci, zwłaszcza na osobach nieletnich.
repeatedly
repeatedly (ayrıca: several times, severalfold)
We also heard this repeatedly and most recently from the German Council Presidency.
Słyszeliśmy to również kilkakrotnie, w tym niedawno z ust niemieckiej prezydencji Rady.
You repeatedly referred to the pressure being applied to the European automotive industry.
Kilkakrotnie mówił pan o problemach, z którymi boryka się europejski przemysł motoryzacyjny.
The suggestion was made repeatedly concerning the setting-up of an interinstitutional task force to fight cancer.
Kilkakrotnie padła sugestia dotyczącą ustanowienia międzyinstytucjonalnej grupy zadaniowej do spraw zwalczania raka.
repeatedly (ayrıca: several times, severalfold)
volume_up
kilkukrotnie {zarf}

Lehçe' de "repeatedly" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishTo perseverate means to focus obsessively and repeatedly on the exact same thing.
Perseweracja to obsesyjne i wielokrotne skupianie się na jednej i tej samej rzeczy.
EnglishWhat I mean is that the treaty cannot be as bad as it is repeatedly portrayed to be.
Chcę powiedzieć, że traktat nie może być tak zły, jak się go stale przedstawia.
EnglishIndeed, this is also mentioned repeatedly in the report by Mr Saryusz-Wolski.
O tym również często wspomina w swoim sprawozdaniu pan poseł Saryusz-Wolski.
EnglishWomen are repeatedly the victims of unjust and offensive court verdicts.
Kobiety są nagminnie ofiarami niesprawiedliwych i uwłaczających wyroków sądowych.
EnglishAs Mrs Ferrero-Waldner repeatedly says, positive cooperation is required.
Jak często powtarza pani Ferrero-Waldner, potrzebna jest konkretna współpraca.
EnglishThey repeatedly deny the existence of documents, copies of which later appear in public.
Nieustannie zaprzeczają istnieniu dokumentów, których kopie są później publikowane.
EnglishYou repeatedly said that it is about coherence, which is the order of the day.
Powtarzała pani, że chodzi o spójność, która jest aktualnym trendem.
EnglishBasically, it means that the small groupings are repeatedly given a much greater weighting.
Przede wszystkim, oznacza to, że mniejsze grupy stale otrzymują więcej praw.
EnglishYou make the point repeatedly that we only put 1% of our production into biofuels.
Nieustannie przytacza pani fakt, że tylko 1% naszej produkcji jest przeznaczany na biopaliwa.
EnglishHowever, problems are occurring repeatedly, particularly in regions near national borders.
Jednak wciąż raz za razem występują problemy, szczególnie w rejonach przygranicznych.
EnglishThe situation in Burma forces us to turn our attention to this country repeatedly.
Sytuacja w Birmie zmusza nas do częstego zajmowania się tym krajem.
EnglishPeople who handle Halocur repeatedly may develop skin allergies.
U osób, które często mają kontakt z preparatem Halocur, może wystąpić uczulenie.
EnglishThis is what I said repeatedly to Mr Jalili: 'Why do you not take this?
Właśnie to powtarzałam panu Dżalilemu: "Dlaczego pan tego nie przyjmuje?
EnglishSince then it has been repeatedly said that somehow we are not succeeding.
Od tamtego wciąż powtarzane są opinie, że jakoś nam się to nie udaje.
EnglishDoubts repeatedly arise in the case of certain Member States.
Wciąż pojawiają się wątpliwości w przypadku niektórych państw członkowskich.
EnglishAfter 4 minutes, IONSYS will beep repeatedly for about 15 seconds.
Po 4 minutach rozlegnie się sygnał dźwiękowy trwający około 15 sekund.
EnglishAgainst this background, questions have repeatedly been put to the Commission by the European Parliament.
W tym kontekście Parlament Europejski regularnie kieruje zapytania do Komisji.
EnglishAnd yet, repeatedly, you consistently see people doing trials still against placebo.
Jednak wciąż wykonuje się eksperymenty z użyciem placebo.
EnglishAnd we've seen that repeatedly through this conference -- not just this year, but in past years.
Przykłady widać co roku na tej konferencji. ~~~ Przykłady widać co roku na tej konferencji.
EnglishThat is something that Parliament has repeatedly called for since 1997.
Parlament wzywa do tej inicjatywy nieprzerwanie od 1997 roku.