"rebuilding" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"rebuilding" Lehçe çeviri

EN rebuilding
volume_up
{isim}

rebuilding (ayrıca: reconstruction, restoration)
Rebuilding human infrastructure, however, cannot wait.
Jednakże nie można czekać z odbudową infrastruktury ludzkiej.
Our ultimate goal is the rebuilding of this world, Cloud.
Naszym głównym celem jest odbudowa świata.
Hometown security means rebuilding our natural defenses, putting people to work, restoring our natural systems.
Bezpieczeństwo rodzinnego domu to odbudowa obrony, przywrócenie ludzi do pracy, odbudowa naturalnych systemów.
rebuilding (ayrıca: alteration, redevelopment)
Przebudowa w złym miejscu nic nie daje.
However, instead of doing that we must focus on rebuilding the economy from the bottom up.
Jednak zamiast tego musimy się skupić na przebudowie gospodarki od podstaw.

Lehçe' de "rebuilding" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHowever, instead of doing that we must focus on rebuilding the economy from the bottom up.
Jednak zamiast tego musimy się skupić na przebudowie gospodarki od podstaw.
EnglishI agree with all the others who say that we should combine our efforts in rebuilding.
Zgadzam się ze wszystkimi, którzy mówili, że musimy połączyć nasze wysiłki na rzecz odbudowy.
EnglishI think the EU should, in particular, help with the rebuilding of Babylon.
Sądzę, że Unia powinna w szczególności pomóc w odbudowie Babilonu.
EnglishWe would like to change the EU's fisheries policy such that it leads to rebuilding fish stocks.
Chcielibyśmy zmienić politykę rybołówstwa UE tak, by prowadziła ona do odnowienia zasobów rybnych.
EnglishWe must show them our solidarity and assist with rebuilding the natural heritage of these regions.
Musimy więc pokazać im naszą solidarność i pomóc w odtworzeniu dziedzictwa przyrody tych regionów.
EnglishThe road to rebuilding these lives is long and needs support.
Droga ku odbudowie takiego życia jest długa i wymaga wsparcia.
EnglishWe've had over 1,500 volunteers rebuilding, rehabbing homes.
Mieliśmy 1500 ochotników odbudowujących i naprawiających domy.
EnglishI believe that an economy rebuilding its strengths has a real chance to redirect its energies.
Myślę, że gospodarka odbudowująca swoje siły ma realną szansę na skierowanie swojej energii na inne tory.
EnglishOur commitment to rebuilding Haiti is long term.
Nasze zobowiązanie do odbudowy Haiti ma charakter długoterminowy.
EnglishThe European Union's investment in rebuilding Afghanistan is significant, but there is still much more to do.
Inwestycje Unii Europejskiej w odbudowę Afganistanu są spore, lecz wciąż jest znacznie więcej do zrobienia.
EnglishIn addition, another crucial question is assistance in maintaining order and in rebuilding a disaster-hit country.
Ponadto, kluczową kwestią jest także pomoc w utrzymaniu porządku oraz odbudowie dotkniętego kataklizmem kraju.
EnglishWe have set ourselves the goal of rebuilding a stronger Haiti, following the earthquake, on more solid foundations.
Po trzęsieniu ziemi postawiliśmy sobie za cel odbudowę mocniejszego Haiti w oparciu o solidniejsze fundamenty.
EnglishHer report on the European Union's role in Iraq includes a number of good recommendations for rebuilding the country.
Jej sprawozdanie na temat roli Unii Europejskiej w Iraku zawiera szereg dobrych zaleceń w kwestii odbudowy kraju.
EnglishIt is essential to focus our efforts on rebuilding dialogue and persuading Russia to withdraw its troops from Abkhazia.
Istotnym jest skierowanie naszych wysiłków na odbudowanie dialogu i nakłonienie Rosji do wycofania sił z Abchazji.
EnglishAnd there were the most circuitous grand plans that had to do with long-term infrastructure and rebuilding the entire city.
To były najbardziej okrężne plany, które musiały współgrać z długoterminowymi planami rozbudowy całego miasta.
EnglishThe European Union will also help with the rebuilding of Georgia, showing that it is the largest peace process in the world.
Unia Europejska pomoże także w odbudowie Gruzji, pokazując, że jest to największy proces pokojowy na świecie.
EnglishWe're rebuilding the Shinra Company, yo!
EnglishOSSEOR works by reducing bone breakdown and stimulating rebuilding of bone and therefore reduces the risk of fracture.
OSSEOR działa poprzez hamowanie procesu niszczenia kości i stymulowanie procesu odbudowy kości, zmniejszając ryzyko złamań kości.
EnglishNASA supported this work 12 years ago as part of the rebuilding of the Hayden Planetarium so that we would share this with the world.
NASA popierało ten projekt 12 lat temu jako część odbudowy Planetarium Haydena, byśmy mogli podzielić się ze światem.
EnglishPROTELOS works by reducing bone breakdown and stimulating rebuilding of bone and therefore reduces the risk of fracture.
PROTELOS działa poprzez hamowanie procesu niszczenia kości i stymulowanie procesu odbudowy kości, zmniejszając ryzyko złamań kości.