"rebels" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"rebels" Lehçe çeviri

volume_up
rebels {çoğ.}

EN rebels
volume_up
{çoğul}

rebels
volume_up
buntownicy {er. çoğ.}

"rebel" için eşanlamlılar (İngilizce):

rebel

Lehçe' de "rebels" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe must not provide one-sided support of the government against the rebels.
Nie możemy udzielać jednostronnego wsparcia rządowi przeciwko rebeliantom.
EnglishIt is fairly clear that the Government of Chad is supporting rebels in Darfur.
Jest sprawą oczywistą, że rząd Czadu wspiera rebeliantów w Darfurze.
EnglishNow, they were scouts in the rebels' army, they were known both far and wide.
Byli zwiadowcami w rebelianckiej armii, znani byli wzdłuż i wszerz.
EnglishThis is not the first attempt by the rebels and the government to come to an agreement.
Nie jest to pierwsza próba porozumienia między rebeliantami a rządem.
EnglishThere is instability in the north, fuelled by armed conflict with the Houthi rebels.
Należą do nich niestabilność na północy kraju, podsycana przez konflikt zbrojny z bojówkami Houthi.
EnglishFor example, they have bombed rebels operating in the country.
Mają na przykład uzbrojonych w bomby buntowników, którzy działają w kraju.
EnglishIn other words, the rebels, aided by Sudan, arrived from Darfur.
Innymi słowy, rebelianci, wspomagani przez Sudan, przybyli z Darfuru.
EnglishThe rebels' calls for a no-fly zone pose us a dilemma.
Apele rebeliantów o wprowadzenie strefy zakazu lotów stawiają nas przed dylematem.
EnglishThe weapons and the instructors were destined for the Houthi rebels.
Broń i instruktorzy byli przeznaczeni dla rebeliantów Houthi.
EnglishThis would prevent further civilian massacres and give the pro-democracy rebels a real chance.
Zapobiegłoby to dalszym masakrom cywilów i oznaczało realną szansę dla prodemokratycznych rebeliantów.
EnglishAt the beginning of February the Chad rebels advanced on the capital N'Djamena and took the larger part of it.
Na początku lutego rebelianci w Czadzie dotarli do stolicy Ndżamena i zajęli większą jej część.
EnglishThe attacks were carried out after the President had attempted to achieve a negotiated solution with the rebels.
Ataki przeprowadzono po tym, jak prezydent próbował osiągnąć wynegocjowane porozumienie z rebeliantami.
EnglishAnd of course, I went to see the rebels in the north.
Myślę, że to jest przyszłość dziennikarstwa.
EnglishLarge parts of the north have been brought under control and strongholds of the Tamil rebels have been taken.
Znaczna część terenów na północy kraju znalazła się pod kontrolą rebeliantów tamilskich i stały się ich bastionem .
EnglishRebels are simply changing sides and they carry out their crimes in the safe uniforms of Congolese soldiers.
Rebelianci po prostu zmieniają stronę i nadal popełniają zbrodnie, ubrani w bezpieczne mundury żołnierzy kongijskich.
EnglishThis is not local population, this is rebels.
EnglishOne key point is clear: the Congolese government has thus far not been prepared to negotiate directly with the rebels.
Jedna kluczowa kwestia jest jasna: rząd Kongo do tej pory nie był przygotowany na bezpośrednie negocjacje z rebeliantami.
EnglishAnd the reserve was a target to the rebels.
EnglishUndoubtedly, the clashes of the rebels in the eastern provinces will bring more and more violence, including sexual violence.
Starcia rebeliantów w prowincjach wschodnich niewątpliwie spowodują jeszcze większą przemoc, w tym na tle seksualnym.
EnglishYou've got the disorganized rebels over here. ~~~ You've got people in white hats making food. ~~~ And people in white hats sailing boats.
Mamy ludzi w białych czapkach przygotowujących jedzenie, ludzi w białych czapkach pływających po morzach.