"quick" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"quick" Lehçe çeviri

EN quick
volume_up
{sıfat}

quick (ayrıca: fast, rapid, fly)
volume_up
szybka {sıf. er.}
We in the European Parliament played a quick and constructive role in the process.
Parlament Europejski odegrał szybką i konstruktywną rolę w tym procesie.
Here is one very quick hack, especially for the feds in the audience.
Jeszcze jedna szybka podpowiedź, szczególnie do urzędasów wśród publiczności.
Same thing here: You had an intuitive response to this that was very quick.
. ~~~ Wasza intuicyjna odpowiedź była bardzo szybka.
quick (ayrıca: fast, rapid, fly)
volume_up
szybkie {sıf.}
Let's just run a quick diagnostic before I proceed with the rest of the talk.
Zróbmy szybkie badanie rozpoznawcze, zanim zacznę kontynuować.
The Commission asked us to be quick and we have responded swiftly.
Komisja poprosiła nas o szybkie działanie i taka też była nasza odpowiedź.
These are all very low-budget videos, like quick prototypes.
To wszystko są filmy nisko budżetowe, coś jak szybkie prototypy.
volume_up
szybki {sıf. er.}
Halftime, people make a quick call and go to the bathroom.
Przerwa w połowie meczu, ludzie wykonują szybki telefon i idą do łazienki.
They would very much like to have quick and easy access to the content on the web.
Bardzo chcą oni mieć w sieci szybki i łatwy dostęp do tekstów.
This is a very quick overview of all the studies that I looked at.
To bardzo szybki przegląd badania jakie przejrzałem.
quick (ayrıca: game)
volume_up
skory {sıf. er.}
Hold the syringe barrel near to the needle, and insert the needle into the skin fold with a quick, firm action.
Uchwycić ampułkostrzykawkę w pobliżu igły i wbić igłę w fałd skóry szybkim, energicznym ruchem.
Push the needle into the skin at a slight angle (45 degrees) with a quick, short motion.
Wbić igłę w skórę pod lekkim kątem (45 stopni) szybkim, krótkim ruchem.
Make the injection Insert the injection needle with a quick dart-like thrust at right angles to the skin, into the muscle.
Wykonać wstrzyknięcie Szybkim zdecydowanym ruchem wprowadzić igłę do mięśnia pod kątem prostym do powierzchni skóry.
quick (ayrıca: rapid)
volume_up
prędki {sıf. er.}
quick (ayrıca: hasty)
volume_up
śpieszny {sıf. er.}

"quick" için eşanlamlılar (İngilizce):

quick

Lehçe' de "quick" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnd they weren't very quick, but they played good position, kept in good balance.
Tych dwoje nie było zbyt szybkimi, ale utrzymywali dobre pozycje i równowagę.
EnglishThose who just want a quick headline, just want to get publicity, should vote now.
Ci, co chcą tylko szybkiego rozgłosu, nagłośnienia, powinni głosować teraz.
EnglishBut first allow me a quick word on the implementation of the 2007 programme.
Ale najpierw chciałbym powiedzieć parę słów o wdrożeniu programu w roku 2007.
EnglishWe should all do our best to make its accession to the programme as quick as possible.
Powinniśmy zrobić wszystko, aby przystąpienie do programu odbyło się jak najszybciej.
English~~~ I go running across campus quick as I can.
Mówię sobie: "Muszę stąd zmiatać!" Biegnę przez kampus jak najszybciej umiem.
EnglishWe are very quick to judge small countries that commit transgressions.
Jesteśmy bardzo szybcy w osądzaniu małych krajów dopuszczających się naruszeń.
EnglishThe quick little diagram of it is, you're up here, and you are pushing it out to the world.
Prosty diagram pokazuje, że jesteś na samej górze, popychając swój pomysł w świat.
EnglishYou had to have quite a flair for the dramatic, and be really, really quick.
Trzeba było mieć w sobie żyłkę dramatyzmu i być bardzo, bardzo szybkim.
EnglishI wanted to show you a quick video of some of this work before I go on.
To również łączy wszystkich w szpitalu w coś w rodzaju muzycznej wspólnoty.
EnglishThis will ensure a quick withdrawal of the European Union from every domestic area.
Zapewni to możliwość szybkiego wycofania się Unii Europejskiej z każdego obszaru krajowego.
English. - Madam President, I should like to make a few quick points.
sprawozdawczyni. - Pani przewodnicząca, chciałabym przedstawić kilka krótkich zagadnień.
EnglishPush the needle into the skin at a slight angle (45 degrees) with a quick, short motion.
Wbić igłę w skórę pod lekkim kątem (45 stopni) szybkim, krótkim ruchem.
EnglishAnd let's see, down at the end, here, can you also come up, real quick?
I, zobaczmy, tam na końcu, czy ty również możesz tu podejść, szybciutko?
EnglishHelp Center Guided TourTour the new AdWords Help Center features in 5 quick steps!
Prezentacja Centrum pomocyPoznaj nowe funkcje Centrum pomocy AdWords w pięciu szybkich krokach!
EnglishMadam President, a few quick questions, if I may, through you to the Commissioner.
Pani przewodnicząca, kilka szybkich pytań, o ile można, za pośrednictwem pani do pana komisarza.
EnglishActivated partial thromboplastin time (aPTT) Prothrombin time (PT) Quick or INR
Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT) Czas protrombinowy (PT) wskaźnik Quicka lub INR
EnglishA second thing happened in Kosovo, which kind of -- I need a quick gulp of water, forgive me.
Druga rzecz wydarzyła się w Kosowie, przepraszam, wezmę tylko łyczek wody.
EnglishHere's a quick look at the two tools and the unique benefits each one provides:
Poniżej znajdziesz krótkie podsumowanie narzędzi i ich zalet:
EnglishA doctor sits beside him, whose quick steady hand may mend a bone, or stem the life-blood's flow.
Obok niego siedzi lekarz, który wprawną ręką składa złamaną kość lub tamuje krwotok.
EnglishCitizens want quick action in natural disasters and floods.
W obliczu klęsk żywiołowych, powodzi obywatele domagają się szybkiego działania.