"to proliferate" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"to proliferate" Lehçe çeviri

EN to proliferate
volume_up
[proliferated|proliferated] {fiil}

to proliferate (ayrıca: to grow, to become more and more numerous)
volume_up
rozrosnąć się {dön. per. fi.}

Lehçe' de "to proliferate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWell, if you do not give us the truth, rumours will proliferate.
W porządku, jeśli nie wyjawi nam pan prawdy, pogłoski będą się dalej szerzyć.
EnglishThese are new times and a particular feature of new times is that crises mount up and proliferate and are not resolved.
Są to nowe czasy, a ich charakterystyczną cechą jest to, że kryzysy narastają, rozpowszechniają się i nie są rozwiązywane.
EnglishWe began to counter-proliferate, and we dropped the number of nuclear warheads in the world to about a total of 21,000.
Zaczęliśmy przeciwdziałać rozwojowi broni atomowej i zmniejszyliśmy liczbę głowic jądrowych na świecie do około 21 tysięcy.
EnglishThe effects of DNA and RNA deprivation are most marked on those cells which proliferate more rapidly and which metabolise 5-FU at a more rapid rate.
Skutki zaburzeń syntezy DNA i RNA są największe w komórkach szybko dzielących się, które szybko metabolizują 5- FU.
EnglishHow can the other institutions be taken seriously while exploitative forms of atypical work continue to proliferate in all of our Member States?
Jak można poważnie traktować inne instytucje, jeśli we wszystkich państwach członkowskich nadal mnożą się nietypowe formy wyzysku?
EnglishTherefore the Commission must be protected against political pressure seeking to make legislation proliferate at a time when the Union already regulates too much.
Dlatego też trzeba ją chronić przed presją polityczną na tworzenie nowego prawodawstwa w sytuacji, gdy Unia reguluje już zbyt wiele spraw.
EnglishAnd a pig disease, a pig virus, and a human virus can both proliferate, and because of their kind of reproduction, they can combine and produce a new virus.
Oznacza to więc, że świnie cierpią na te same choroby, co my. ~~~ W dodatku wirusy wywołujące choroby u świni oraz wirusy panujące wśród ludzi rozmnażają się.
EnglishWe take them from nature, and the only thing that we do, we give them the optimal conditions, under the greenhouses or in the climate rooms, in order to proliferate, multiply and reproduce.
Bierzemy je z przyrody i jedyne, co robimy, to zapewniamy im optymalne warunki w szklarniach lub pomieszczeniach z regulowanym klimatem po to, by się mnożyły, rozradzały i rozpleniały.