"pickup" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"pickup" Lehçe çeviri

EN pickup
volume_up
{isim}

1. genel

pickup (ayrıca: pick-up, pickup arm)

2. "record player, electric guitar"

pickup (ayrıca: converter, pick-up)

3. "record player"

pickup (ayrıca: pick-up)

4. Otomobil

pickup (ayrıca: pick-up)
pickup (ayrıca: pick-up)
volume_up
zryw {er.}

5. İktisat

pickup (ayrıca: pick-up)
volume_up
poprawa {diş.}
pickup (ayrıca: pick-up)

6. Ulaştırma

pickup (ayrıca: pickup truck, pick-up, pickup van)
pickup (ayrıca: pickup truck, pick-up, pickup van)
pickup (ayrıca: pickup truck, pick-up, pickup van)

7. Ulaştırma: "collection"

pickup (ayrıca: pick-up)

8. Telekomünikasyon: "reception"

pickup (ayrıca: pick-up)

9. "sexual partner", günlük dil

pickup (ayrıca: pick-up)
volume_up
zdobycz {diş.} [mec.]

"pickup" için eşanlamlılar (İngilizce):

pickup

Lehçe' de "pickup" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThese are being carried by people, but they're also put on the backs of pickup trucks.
Noszą je ludzie, ale również wsadza się je na ciężarówki.
EnglishBut it didn't have quite the same pickup in the U.S. as it did in Spain.
Ale w Stanach nie chwyciło tak szybko jak w Hiszpanii.
English., and the key is yield pickup.
W USA mamy nadmiar kapitału, a kluczem jest zysk.
EnglishThey studied those daycare centers at the time of highest tension, which is pick-up time.
Badali je w najbardziej nerwowym czasie, Badali je w najbardziej nerwowym czasie, kiedy rodzice odbierają dzieci.
EnglishFor example, when I had a cluster of all the beautiful talks, someone thought I was just trying to find the ultimate pick-up line.
Np. przy grupie "pięknych" wykładów ktoś myślał, że szukam tekstu na podryw.
EnglishDo you have the pay-per-view pickup, Artemus?
EnglishAt pick-up time the teachers, who have been with your children all day, would like you to be there at the appointed hour to take your children back.
W czasie odbierania nauczyciele, którzy cały dzień spędzili z dziećmi, oczekują od rodziców punktualności.
EnglishWhat Africa is providing is a diversification play, and also opportunities for yield pickup for the investor that's aware of what he or she is doing.
Afryka oferuje zróżnicowaną grę, jak i możliwości zysku dla inwestora, który jest świadomy tego, co robi.
EnglishAbby Marvin Brown Pickup.
EnglishPrevention of premature ovulation in patients undergoing a controlled ovarian stimulation, followed by oocyte pick-up and assisted reproductive techniques.
Zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek poddanych kontrolowanej stymulacji jajników, po której następuje pobranie oocytów i zastosowanie technik wspomaganego rozrodu.