"to persist" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"to persist" Lehçe çeviri

EN to persist
volume_up
[persisted|persisted] {fiil}

to persist (ayrıca: to dig one's heels in, to insist)
volume_up
upierać się {dönş. fi.}
to persist (ayrıca: to insist, to press)
volume_up
nalegać {imper. fi.}
Where the EU nevertheless persists in distributing and controlling aid, it must under no circumstances be made conditional upon trade with the recipient countries.
Jednak tam, gdzie UE będzie nalegać na dystrybucję pomocy i jej kontrolę, w żadnym wypadku nie może być to uzależnione od handlu z państwami ją otrzymującymi.
Alone among his fellow leaders, the British Prime Minister persists in perpetuating this myth that the Treaty and the Constitution are different.
Tylko brytyjski premier, jedyny w gronie swoich kolegów liderów, nalega na utrwalanie mitu, że Traktat i konstytucja różnią się od siebie.
This is the heart of the issue, because we do not understand the point of persisting with a review of instruments that everyone thinks are useful and are working well.
Jest to bardzo ważne, ponieważ nie rozumiemy dlaczego nalega się na przegląd działań, które wszyscy uważają za przydatne i działające prawidłowo.
to persist (ayrıca: to persevere)
volume_up
nie ustawać {imper. fi.}
We must persist and continue to persist and we will not win the battle at any point.
Będziemy kontynuować wysiłki, nie ustawać w wysiłkach, a i tak za nic nie wygramy tej bitwy.
Respiratory depression may persist beyond the removal of the patch.
Depresja oddechowa może utrzymywać się po usunięciu systemu transdermalnego.
Anti-HAV antibodies have been predicted to persist for at least 10 years.
Przewiduje się, że przeciwciała anty- HAV mogą utrzymywać się co najmniej przez 10 lat.
Following the second vaccination swelling may persist for at least 35 days.
Po wstrzyknięciu drugiej dawki obrzęk może utrzymywać się przez okres co najmniej 35 dni.

Lehçe' de "to persist" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHowever, you continue to persist with the failed Stability and Growth Pact.
Jednakże nadal trzymają się państwo nieskutecznego paktu stabilności i wzrostu.
EnglishCancer is a global problem that continues to persist, despite medical advances.
Nowotwory stanowią problem globalny, który pomimo postępów w medycynie wciąż nas nęka.
EnglishThe elevated insulin levels did not persist beyond the time of the meal challenge.
Podwyższony poziom insuliny utrzymuje się tylko w okresie okołoposiłkowym.
EnglishMr President, can I just add that to err is human; to persist is of the devil.
Dodam tylko, że błądzenie jest rzeczą ludzką; trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską.
EnglishUnfortunately, even today, numerous inequalities persist between women and men.
Niestety nawet dzisiaj utrzymują się liczne nierówności między kobietami a mężczyznami.
EnglishIf any lesions persist, treatment should be repeated for another four weeks.
Jeżeli zmiany utrzymują się, leczenie należy kontynuować przez dalsze cztery tygodnie.
EnglishAdministration of SOMAVERT should be discontinued if signs of liver disease persist.
Jeśli objawy choroby wątroby utrzymują się, należy przerwać podawanie preparatu SOMAVERT.
EnglishTo this day, inequalities between men and women persist in many areas.
Nadal istnieją nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami w wielu sferach.
EnglishWe do not meet any other country so frequently, yet problems persist.
Choć z żadnym innym krajem nie spotykamy się tak często, to problemy wciąż istnieją.
EnglishHowever, the fanatics of the open market persist and sign up to this.
Nie brakuje jednakże fanatyków wolnego rynku, którzy się pod tym podpisują.
EnglishThat inequalities in pay between men and women persist is unacceptable.
Utrzymujący się brak równości w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest niedopuszczalny.
English. - Severe human rights violations persist in the ongoing Yukos affair.
na piśmie. - Nadal dochodzi do poważnych naruszeń praw człowieka w toczącej się sprawie Jukosu.
EnglishThe remaining effects can be treated by your doctor if they persist. ina
Pozostałe działania niepożądane mogą być leczone, jeśli ich objawy nie będą ustępować. cz
EnglishFirst of all, we need to persist with facilities that bear risks.
Przede wszystkim musimy trwać przy instrumentach służących do ograniczania ryzyka.
EnglishIf you do persist in this view I would like to give a few examples.
Jeśli opiera się pan przy tym stanowisku, chciałbym podać kilka przykładów.
EnglishWhy, therefore, do you persist in this charade - pantomime - of speaking this unnecessary Greek?
Dlaczego więc dalej gra Pan w tę grę - pantomimę - i niepotrzebnie mówi po grecku?
EnglishFunds have been earmarked for the desegregation of Roma; however, problems still persist.
Fundusze zostały zarezerwowane na rzecz desegregacji Romów, jednak problemy wciąż istnieją.
EnglishThe presidency is well aware of the number of problems which persist.
Prezydencja ma pełną świadomość licznych problemów, które pozostają nadal do rozwiązania.
EnglishGemfibrozil therapy should be terminated if abnormalities persist.
W przypadku utrzymywania się nieprawidłowości, należy zakończyć terapię gemfibrozylem.
EnglishIt confused me; why did these allergy symptoms persist well past the pollen season?
Wprawiło mnie to w zakłopotanie; dlaczego symptomy alergii utrzymują się długo po sezonie pylenia?