"permeable" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"permeable" Lehçe çeviri

EN permeable
volume_up
{sıfat}

permeable (ayrıca: transmissive, penetrable)
It has something that is terribly important -- it has what's called an active and permeable membrane around the edge.
Ma to coś, co jest niezmiernie ważne -- co bywa nazywane aktywną i przepuszczalną membraną graniczną.
permeable (ayrıca: penetrable)
volume_up
przenikalny {sıf. er.}

Lehçe' de "permeable" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishLevetiracetam is a highly soluble and permeable compound.
Lewetyracetam jest związkiem dobrze rozpuszczalnym i przenikającym.
EnglishWe are dealing with extremely permeable borders and a lack of any effective government control.
Mamy do czynienia z niezwykle przepuszczalnymi granicami i brakiem jakiejkolwiek skutecznej kontroli rządowej.
EnglishAnd I had this idea: what if I could, in effect, virtually embed, and create a permeable relationship with the soldiers?
Zadałam sobie to pytanie: a jeśli w zasadzie mogłabym to zrobić? ~~~ Nawiązać więzy z żołnierzami?
EnglishIt has something that is terribly important -- it has what's called an active and permeable membrane around the edge.
Ma to coś, co jest niezmiernie ważne -- co bywa nazywane aktywną i przepuszczalną membraną graniczną.
EnglishAs a Hungarian Member, I urge that the borders of the European Union are made permeable to persons travelling in good faith.
Jako poseł do PE reprezentująca Republikę Węgierską apeluję o stworzenie warunków dla łatwiejszego przekraczania granic Unii Europejskiej osobom podróżujących w dobrej wierze.