"performance review" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"performance review" Lehçe çeviri

EN performance review
volume_up
{isim}

Lehçe' de "performance review" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishConsequently, Parliament will continue to take its duty to review the performance of the ECB very seriously.
Z tego względu Parlament będzie nadal bardzo poważnie traktował swój obowiązek kontrolowania wyników działalności EBC.
EnglishWe are working on the idea of a performance review body and a coordinator responsible for developing the projects more quickly.
Pracujemy nad utworzeniem organu kontrolującego wyniki i stanowiska koordynatora odpowiedzialnego za szybszy postęp projektów.
EnglishThe designation of Eurocontrol's performance review committee as an SES performance review body was also carried out by the Single Sky Committee on 7 May 2010.
Komitet ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej wyznaczył komisję do weryfikacji prac Eurocontrol jako organu weryfikującego prace SES.