"peeling" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"peeling" Lehçe çeviri

volume_up
peel {sad. tk.}
PL

"peeling" İngilizce çeviri

EN peeling
volume_up
{isim}

peeling (ayrıca: cleaning, cleansing, cleanup, abstersion)
peeling (ayrıca: exfoliator, exfoliation)
peeling (ayrıca: paring)
peeling (ayrıca: descent)
peeling

"peeling" için eşanlamlılar (İngilizce):

peeling
peel

Lehçe' de "peeling" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Englishskin rashes which may be itchy, red, painful or peeling skin including palms of the hands and
wysypki skórne, które mogą powodować świąd, o czerwonym zabarwieniu, bolesne lub
English. ~~~ Peeling in the animal.
A teraz odklejanie u Mecha-Gekona - korzysta z czułego na nacisk kleju.
EnglishOpen only one of the vial adapters by peeling back the protective cover.
Otworzyć tylko jeden adapter do fiolek odrywając osłonkę ochronną.
EnglishRemove the plastic tray of MIRCERA from the box without peeling back the protective film.
Należy wyjąć plastikową tackę z ampułkostrzykawką Mircera z pudełka, nie odrywając folii ochronnej.
EnglishOpen the package of BAXJECT II device by peeling away the paper lid without touching the inside (Fig. a).
Bez dotykania zawartości (Rys. a) otworzyć opakowanie z przyrządem BAXJECT II odrywając papierową pokrywę.
EnglishAs explained for the first vial adapter, open now the second vial adapter by peeling back the protective cover.
W sposób objaśniony wcześniej dla adaptera do fiolek, należy otworzyć drugi adapter odrywając osłonkę ochronną.
EnglishAnd you can see how I'm gradually peeling off.
EnglishWhen I was there three years ago, the windows were broken and the walls were peeling, but everything was left there as it was.
Byłam tam 3 lata temu. ~~~ Okna były porozbijane, farba odchodziła ze ścian, ale poza tym nic się nie zmieniło.
EnglishBut in her office, there's this old wooden, weather-worn table, kitchen table -- peeling green paint, it's kind of rickety.
Ale w jej gabinecie jest stary, drewniany, zniszczony stół kuchenny -- z odchodzacą zieloną farbą- jest trochę "rozklekotany".
EnglishAnd I'm peeling that muscle away.
EnglishPeeling in the Mecho-Gecko -- that allows them climb autonomously. ~~~ Can go on the flat surface, transition to a wall, and then go onto a ceiling.
Odklejanie u zwierzęcia, odklejanie u Mecha-Gekona, pozwala im wspinać się samodzielnie po płaskich powierzchniach przechodząc na ścianę, a potem na sufit.
EnglishFirst you saw the body bag that the body came in, then I'm peeling off the skin -- you can see the muscles -- and eventually you can see the bone structure of this woman.
Najpierw widzieliście worek na ciało w którym ono przybyło, później zdejmuję skórę - widoczne są mięśnie - w końcowym efekcie widoczna jest budowa szkieletu tej kobiety.