"pectoris" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"pectoris" Lehçe çeviri

EN pectoris
volume_up
{isim}

1. Tıp

pectoris (ayrıca: angina)
Myocardial infarction, angina pectoris, palpitation, tachycardia, bradycardia
Zawał serca, dusznica bolesna, kołatanie serca, tachykardia, bradykardia Zaburzenia naczyniowe
Neuropathy, dizziness, somnolence, dysgeusia Angina pectoris, tachycardia, palpitations
Neuropatia, zawroty głowy, senność, zaburzenie smaku Dusznica bolesna, tachykardia, kołatanie
Uncommon: cardiac failure, angina pectoris, atrial fibrillation, pericardial effusion, coronary artery disease, cardiomegaly, cardiac murmur, bradycardia.
Niezbyt często: niewydolność serca, dusznica bolesna, migotanie przedsionków, wysięk osierdziowy, choroba wieńcowa, powiększenie serca, szmer sercowy, bradykardia.

Lehçe' de "pectoris" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThese medicines are often given for relief of angina pectoris (or “ chest pain”).
te są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ ból w klatce piersiowej ”).
Englishvery common (> 1/ 10): hypotension, heart rate and rhythm disorders, angina pectoris
bardzo często (> 1/ 10): obniżenie ciśnienia, zaburzenia rytmu i częstości akcji serca, dławica
EnglishAbout stable angina pectoris (usually referred to as “ angina”):
O stabilnej dławicy piersiowej (zazwyczaj określana jako „ dławica ”):
EnglishUncommon: cardio-respiratory distress, angina pectoris, bradycardia, heart rate irregular
Niezbyt często: zapaść sercowo- oddechowa, dławica piersiowa, bradykardia, nieregularna akcja serca.
EnglishFor chronic stable angina pectoris (exertion-induced angina):
W przewlekłej, stabilnej dławicy piersiowej (dławicy wysiłkowej):
EnglishTherefore, Nifedipine Pharmamatch retard is effective in angina pectoris and hypertension.
Z tego powodu preparat Nifedipine Pharmamatch retard jest skuteczny w dławicy piersiowej oraz w nadciśnieniu.
EnglishThrombocytopenia, anaemia Allergic reaction Headache Ventricular tachycardia, angina pectoris, bradycardia
Bóle głowy Czestoskurcz komorowy, dławica piersiowa, bradykardia
Englishacute myocardial infarction, myocardial infarction, angina pectoris, prolonged electrocardiogram QT
ostry zawał mięśnia sercowego, zawał mięśnia sercowego, dławica piersiowa, wydłużenie odstepu QT w zapisie EKG
EnglishTherefore, Nifedipine Pharmamatch retard is effective in angina pectoris and hypertension.
Z tego powodu preparat Nifedipine Pharmamatch retard jest skuteczny w dławicy piersiowej oraz w nadciśnieniu tętniczym.
EnglishUnstable angina pectoris, Ventricular arrhythmia
Niestabilna dławica piersiowa, Komorowe zaburzenia rytmu serca
EnglishThe risk of constipation should especially be considered in patients with coronary heart disease and angina pectoris.
Ryzyko zaparcia należy rozważyć w szczególności u pacjentów z chorobą wieńcową i dławicą piersiową.
Englishif you suffer from unstable angina pectoris.
Jeżeli u pacjenta występuje niestabilna dławica piersiowa.
EnglishPatients with non-compensated cardiac insufficiency or severe angina pectoris should be closely monitored.
Pacjentki z niewyrównaną niewydolnością serca lub ciężką postacią dławicy piersiowej powinny być pod ścisłą obserwacją.
EnglishUncommon: palpitations, angina pectoris
Niezbyt często: kołatanie serca, dławica piersiowa
EnglishCardiogenic shock, clinically significant aortic stenosis, unstable angina pectoris, or during or within one month of a myocardial infarction.
Wstrząs kardiogenny, istotne klinicznie zwężenie aorty, niestabilna dławica piersiowa, zawał
EnglishAngina Pectoris Myocardial ischemia
Dławica piersiowa Niedokrwienie mięśnia sercowego
EnglishCardiogenic shock, clinically significant aortic stenosis, unstable angina pectoris, or during or within one month of a myocardial infarction.
Wstrząs kardiogenny, istotne klinicznie zwężenie lewego ujścia tętniczego, niestabilna dławica
EnglishAngina pectoris Cardiac arrhythmia (e. g. bradycardia, atrio-ventricular block, atrial fibrillation and tachycardia)
Dławica piersiowa Zaburzenia rytmu serca (np. bradykardia, blok przedsionkowo- komorowy, migotanie przedsionków, tachykardia)
Englishbepridil (to treat angina pectoris)
EnglishThese trials included a total of 3,222 patients with chronic stable angina pectoris, of whom 2,168 received ivabradine.
W badaniach wzięło udział ogółem 3222 pacjentów z przewlekłą stabilną dławicą piersiową, spośród których, 2168 przyjmowało iwabradynę.