"paymaster" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"paymaster" Lehçe çeviri

EN paymaster
volume_up
{isim}

1. genel

paymaster (ayrıca: cashier, checker, teller)

2. Askeri

paymaster
paymaster

3. aşağılayıcı

paymaster (ayrıca: principal, person ordering)
paymaster (ayrıca: authority, principal)

Lehçe' de "paymaster" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishFinally, the EU must not allow itself to be forced into the role of the US paymaster.
UE nie może wreszcie pozwolić, aby narzucono jej rolę płatnika na rzecz Stanów Zjednoczonych.
EnglishUltimately, the EU must not allow itself to be forced into the role of paymaster for the US.
I na zakończenie dodam, że Unia Europejska nie może pozwolić na narzucenie sobie roli płatnika Stanów Zjednoczonych.
EnglishIf the EU wants to change its role in the OSCE, it must become a counterpole to the USA, rather than a powerless paymaster.
Jeśli UE chce zmienić własną rolę w OBWE, to musi stać się przeciwwagą dla USA, a nie bezradnym płatnikiem.
EnglishMy country is the EU's second biggest paymaster, and our Government has just decided to reduce our EU rebate by a UKP 1 billion per annum.
Mój kraj jest drugim co do wielkości płatnikiem w UE i nasz rząd właśnie podjął decyzję o zmniejszeniu naszej składki do UE o 1 mld funtów rocznie.
EnglishThe Commission is also the main paymaster for the running costs of the Afghan police - over EUR 200 million to date since 2002.
Komisja jest również największym płatnikiem, jeżeli chodzi o pokrywanie bieżących kosztów funkcjonowania policji afgańskiej - od 2002 roku przeznaczono na ten cel ponad 200 mln EUR.