"paying special attention to" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"paying special attention to" Lehçe çeviri

EN paying special attention to
volume_up

1. "sth"

paying special attention to
volume_up
pod kątem (czegoś)

Lehçe de "paying special attention to" için benzer çeviriler

paying sıfat
to pay fiil
pay isim
special isim
Polish
special sıfat
attention isim
attention! ünlem
Polish
to edat
Polish
to bağlaç

Lehçe' de "paying special attention to" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishYou should compare the benefits payable in each country, paying special attention to:
Powinieneś porównać zasiłki wypłacane w każdym kraju i zwrócić szczególną uwagę na:
EnglishToday, our Parliament is paying special attention to the current situation by adopting a resolution only on Ashraf.
Dzisiaj nasz Parlament zwraca szczególną uwagę na obecną sytuację, poprzez przyjęcie rezolucji dotyczącej tylko Ashraf.
English. - One cannot underestimate the importance of paying special attention to the specific problems of fisheries and aquaculture.
na piśmie. - Nie można niedoceniać znaczenia szczególnej uwagi wobec konkretnych problemów związanych z rybołówstwem i akwakulturą.
EnglishAs I, myself, am elected by a constituency that produces bananas, I will be paying special attention to this decision on the amending budget.
Ponieważ sam zostałem wybrany w okręgu wyborczym produkującym banany będę zwracał na tę decyzję w sprawie budżetu korygującego szczególną uwagę.
EnglishEuropean integration is in the vital interests of all the inhabitants of Bosnia and Herzegovina, the country we are paying special attention to in today's debate.
Integracja europejska leży w interesie wszystkich mieszkańców Bośni i Hercegowiny, której w dzisiejszej debacie poświęcamy szczególną uwagę.
EnglishEspecially now that Europe is facing a financial and economic crisis, the Council is paying special attention to the employment policies of the Member States.
Zwłaszcza teraz, kiedy Europa boryka się z kryzysem finansowym i gospodarczym, Rada zwraca szczególną uwagę na politykę zatrudnienia poszczególnych państw członkowskich.
EnglishWe are paying special attention to non-tariff barriers and to rules and regulations in key areas, such as intellectual property rights, competition and government procurement.
Szczególną uwagę zwracamy na bariery nietaryfowe oraz zasady i przepisy w kluczowych dziedzinach, np. dotyczące praw własności intelektualnej, konkurencji i zamówień rządowych.