"payback" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"payback" Lehçe çeviri

EN payback
volume_up
{isim}

These amendments are not in line with the recovery plan adopted by ICCAT and the ICCAT rules on payback.
Poprawki te nie są zgodne z planem odnowy przyjętym przez ICCAT i zasadami ICCAT w sprawie zwrotu nakładów.
She calculated the up-front cost and the payback over time, and it's a net-plus on so many levels for the local, national and global economy.
Obliczyła początkowy koszt i zwrot z inwestycji w czasie, i są to korzyści na wielu poziomach, lokalnym, narodowym i w końcu globalnej ekonomii.
The Compliance Committee has adopted a specific recommendation concerning a payback system for the overshoot of the EC quota in 2007, which comes to 4 440 tonnes, based on an EC proposal.
Przestrzegania Konwencji z Aarhus przyjął określone zalecenia dotyczące systemu zwrotu nakładów w związku z przekroczeniem kwoty WE w 2007 r., która wynosi 4 440 ton, w oparciu o wniosek WE.
payback (ayrıca: repayment)
volume_up
spłata {diş.}
I have huge concerns over this proposal, about the accountability of the money that will be lent, and the payback in relation it.
Mam ogromne obawy związane z tym wnioskiem, z zasadnością kredytowanych środków i ich spłaty.

"payback" için eşanlamlılar (İngilizce):

payback

Lehçe' de "payback" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt's a longer payback than mountaintop removal, but the wind energy actually pays back forever.
Koszty zwracają się po dłuższym czasie, ale energia wiatrowa będzie dostępna zawsze.
EnglishThese amendments are not in line with the recovery plan adopted by ICCAT and the ICCAT rules on payback.
Poprawki te nie są zgodne z planem odnowy przyjętym przez ICCAT i zasadami ICCAT w sprawie zwrotu nakładów.
EnglishI have huge concerns over this proposal, about the accountability of the money that will be lent, and the payback in relation it.
Mam ogromne obawy związane z tym wnioskiem, z zasadnością kredytowanych środków i ich spłaty.
EnglishUniversally accepted standards are selectively applied, depending on the payback that can be achieved from this sort of action.
Powszechnie przyjęte standardy są stosowane wybiórczo, w zależności od opłacalności tego typu działań.
EnglishThe Compliance Committee has adopted a specific recommendation concerning a payback system for the overshoot of the EC quota in 2007, which comes to 4 440 tonnes, based on an EC proposal.
Przestrzegania Konwencji z Aarhus przyjął określone zalecenia dotyczące systemu zwrotu nakładów w związku z przekroczeniem kwoty WE w 2007 r., która wynosi 4 440 ton, w oparciu o wniosek WE.