"to pay tax" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"to pay tax" Lehçe çeviri

EN to pay tax
volume_up
{fiil}

1. genel

to pay tax

2. Yönetim

to pay tax

Lehçe de "to pay tax" için benzer çeviriler

pay isim
to pay fiil
tax isim
tax sıfat
Polish
to tax fiil

Lehçe' de "to pay tax" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThese agreements may in some cases determine which country you should pay tax to.
Umowy te mogą w niektórych przypadkach określać kraj, w którym należy uiścić podatek.
EnglishThe amount of tax you pay is therefore decided by your national government, not the EU.
Dlatego też o tym, ile zapłacisz podatku decyduje rząd twojego kraju, a nie UE.
EnglishIf I go to the supermarket and buy a carton of milk, I pay value added tax.
Kiedy idziemy do supermarketu po karton mleka, płacimy podatek VAT.
EnglishSmall taxpayers and taxpayers who start a business can pay tax advances quarterly.
Mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą opłacać zaliczki kwartalnie.
EnglishPeople from EU countries still pay tax within their Member States.
Ludność UE wciąż przecież płaci podatki w swoich państwach członkowskich.
EnglishLiquidation of a company means that it is necessary to pay its tax liabilities.
Przedsiębiorca, który zamierza zlikwidować firmę, musi najpierw uregulować jej zobowiązania podatkowe.
EnglishYou will probably have to pay tax on all your income in Sweden.
Najprawdopodobniej podatek od całości dochodów musisz płacić w Szwecji.
EnglishIn that case, you will continue only to pay Spanish income tax on your Spanish unemployment benefits.
Dlatego podatek dochodowy od swoich świadczeń wypłacanych w Hiszpanii nadal płacić będziesz w Hiszpanii.
EnglishSome of you raised the question of who will pay the tax.
Niektórzy z Państwa zastanawiali się, kogo obciąży podatek.
EnglishIf I sell a financial product, I pay no tax.
Kiedy zaś sprzedajemy produkt finansowy, nie płacimy podatku.
EnglishAll natural persons, including partners in partnerships and private partnerships pay income tax.
Wszystkie osoby fizyczne, w tym także wspólncy spółek osobowych i spółki cywilnej, są podatnikami podatku od osób fizycznych.
EnglishHowever, Italy also required him to pay tax.
Jednak Włochy również nakazały mu zapłacenie podatku.
EnglishYou should normally pay income tax on your earnings as a civil servant only in the country that employs you.
Z reguły powinieneś płacić podatek dochodowy od wynagrodzenia uzyskiwanego jako urzędnik tylko w kraju, który Cię zatrudnia.
EnglishAll there will be is one more tax to pay. For the new Member States, including Poland, it will amount to a penalty for joining the Union.
Będzie to tylko nowy podatek, kara za przystąpienie do Unii dla nowych krajów członkowskich, w tym Polski.
EnglishIndeed, the financial system has generated substantial profits from speculative transactions, and it does not have to pay any tax.
W istocie, system finansowy generuje znaczne zyski z transakcji spekulacyjnych, a nie musi płacić żadnych podatków.
EnglishHowever, why should they not pay, if the ordinary people pay value added tax on bread, milk and other staples?
Dlaczego jednak nie mieliby oni ponosić takiego kosztu, skoro zwykli ludzie płacą VAT od chleba, mleka i innych produktów codziennego użytku?
EnglishEntrepreneurs who are natural persons can pay the tax rate of 18% or 32% for a threshold of PLN 85 528, or pay a rate of 19%.
Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi mogą rozliczać się w oparciu o stawkę 18 lub 32%, przy progu 85 528 PLN, lub stawkę 19%.
EnglishContrary to what some people believe, it will not be banks that pay such a tax, but their customers, the same old taxpayers therefore.
Wbrew temu, co sądzą niektórzy, to nie banki zapłacą taki podatek, ale ich klienci, a więc znowu starzy, dobrzy podatnicy.
EnglishWe know how many Austrian writers, for example, suddenly discovered that they are Irish, because they had to pay hardly any tax there.
Wiemy, jak wielu, na przykład, pisarzy austriackich nagle odkryło, że są Irlandczykami, gdyż tam prawie nie płacili podatków.
EnglishWhen arrears are paid after the deadline, companies must calculate interest due and pay the tax arrears as well as the interest due.
W przypadku poterminowej spłaty zaległości firma musi obliczyć należne odsetki i zapłacić zaległy podatek wraz z takimi odsetkami.