"pay great attention to" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"pay great attention to" Lehçe çeviri

"pay great attention to" için örnek kullanımlar

Lehçe de "pay great attention to" için benzer çeviriler

pay isim
to pay fiil
great sıfat
great zarf
great ünlem
Polish
great! ünlem
Polish
great-
Polish
attention isim
attention! ünlem
Polish
to edat
Polish
to bağlaç

Lehçe' de "pay great attention to" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn particular we must also pay great attention to the possibility of exchanging knowledge between the generations.
Musimy w szczególności przywiązywać również wielką wagę do możliwości wymiany wiedzy między pokoleniami.
EnglishThe situation in Armenia is very difficult indeed, and our representatives must pay great attention to it.
Sytuacja w Armenii jest rzeczywiście bardzo trudna i nasze przedstawicielstwo powinno poświęcić jej wiele uwagi.
EnglishAs regards the financial markets, the Governing Council will continue to pay great attention to developments over the period to come.
Sytuację panującą na tych rynkach Rada Prezesów będzie w nadchodzącym okresie obserwować ze szczególną uwagą.
EnglishPlease pay great attention to this.
EnglishAs regards the financial markets, the Governing Council will continue to pay great attention to developments over the coming weeks.
W nadchodzących tygodniach Rada Prezesów będzie nadal obserwować ze szczególną uwagą sytuację panującą na rynkach finansowych.
EnglishWe will pay great attention to today's debate and carefully study proposals by the rapporteur and the entire assembly.
Dzisiejszej debacie poświęcimy szczególną uwagę i uważnie przeanalizujemy propozycje wysunięte przez sprawozdawczynię, jak również przez wszystkich zgromadzonych.
EnglishIn implementing the priorities and the inherited agenda, I expect Slovenia to pay great attention to cohesion and the reduction of differences in Europe.
Oczekuję, że Słowenia, realizując cele oraz odziedziczony po poprzednich prezydencjach program, będzie przywiązywać większą wagę do spójności i zmniejszania różnic w Europie.
EnglishThere are some points that need to be emphasised, especially the need to pay great attention to unaccompanied minors held in administrative detention centres for migrants.
Należy podkreślić niektóre kwestie, w szczególności konieczność zwrócenia większej uwagi na małoletnich bez opieki, przetrzymywanych w administracyjnych centrach zatrzymań dla migrantów.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • pay great attention to

Daha fazlası Almanca-Türkçe sözlüğünde.