"paternity" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"paternity" Lehçe çeviri

EN paternity
volume_up
{isim}

paternity (ayrıca: fatherhood, parenthood)
We're going to see him talk about getting a paternity test.
Zobaczymy, jak mówi o testach na ojcostwo.
Happy to take a paternity test, and would love to see it happen. ~~~ Interviewer: Are you going to do that soon?
Chętnie zrobię test na ojcostwo i zrobię to z przyjemnością.

"paternity" için eşanlamlılar (İngilizce):

paternity

Lehçe' de "paternity" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe want to go one step further, namely to introduce two weeks of paternity leave.
Chcemy pójść o krok dalej, a mianowicie wprowadzić dwa tygodnie urlopu ojcowskiego.
EnglishI cannot, however, agree with the suggestion to implement compulsory paternity leave.
Nie mogę się jednak zgodzić z sugestią dotyczącą obowiązkowego urlopu ojcowskiego.
EnglishFathers must also have the right to two weeks' paternity leave on full pay.
Także ojcowie muszą mieć prawo do dwutygodniowego, pełnopłatnego urlopu ojcowskiego.
EnglishThe Commission therefore rejects the amendments relating to paternity leave.
W związku z tym Komisja odrzuca poprawki dotyczące urlopu ojcowskiego.
EnglishThe same applies to paternity leave, Mr Tarabella, and I am in favour.
To samo dotyczy urlopu ojcowskiego, który popiera pan poseł Tarabella i ja.
EnglishPaternity and parental leave will be dealt with in another directive.
Urlop ojcowski i rodzicielski zostaną uregulowane w osobnej dyrektywie.
EnglishThe Swedish version of Amendment 125 states that paternity leave should be on full pay.
W szwedzkiej wersji poprawki nr 125 stwierdza się, że urlop ojcowski powinien być pełnopłatny.
EnglishMy second point concerns parental, paternity and adoption leave.
Drugą kwestią, którą chciałam poruszyć, jest urlop rodzicielski, ojcowski i adopcyjny.
EnglishIt is here in this directive that paternity leave and maternity leave must be brought together.
Właśnie w tej dyrektywie należy połączyć urlop ojcowski z macierzyńskim.
EnglishSeveral of you referred to the issue of paternity or parental leave.
Kilkoro spośród państwa odniosło się do kwestii urlopu ojcowskiego, czy też rodzicielskiego.
EnglishI hope that plenary supports the importance of paternity leave.
Mam nadzieję, że ważna kwestia urlopów ojcowskich zyska poparcie na posiedzeniu plenarnym.
EnglishWe consider that maternity leave must be linked to paternity leave.
Uważamy, że urlopy macierzyński i ojcowski powinny być powiązane.
EnglishFirstly, the recommendation for paternity leave at European level.
Pierwszy to zalecenie dotyczące przepisów w sprawie urlopu ojcowskiego na szczeblu europejskim.
EnglishI do not think that paternity leave has a place in this directive.
Nie sądzę, by miejsce urlopu ojcowskiego było w tej dyrektywie.
EnglishThe debate tends to become diluted as a result of the reference made to paternity or parental leave.
Debata wydaje się nam rozmywać w wyniku odniesień do urlopu ojcowskiego lub rodzicielskiego.
EnglishI also welcome the inclusion of both paternity leave and leave related to adoption.
Przyjmuję również z zadowoleniem uwzględnienie zarówno urlopu ojcowskiego, jak i urlopu związanego z adopcją.
EnglishThis is why the EU, in the past, has brought in legislation for maternity and paternity leave.
Właśnie dlatego w przeszłości UE opracowała przepisy dotyczące urlopów macierzyńskich i ojcowskich.
EnglishThe demand for paid paternity leave to be legislated at the European level is also correct.
Właściwe jest również życzenie, aby prawnie uregulować na szczeblu europejskim sprawę urlopów ojcowskich.
EnglishI would like to say a few words about paternity leave.
Chciałabym jeszcze powiedzieć kilka słów na temat urlopu ojcowskiego.
EnglishI support the proposal to grant 18 weeks of maternity leave and also the principle of paternity leave.
Popieram propozycję przyznania 18 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz zasadę urlopu ojcowskiego.