"packet" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"packet" Lehçe çeviri

EN packet
volume_up
{isim}

1. genel

packet (ayrıca: pack, package, parcel)
volume_up
paczka {diş.}
There is still one EU-subsidised cigarette in every packet.
Nadal mamy do czynienia z jednym papierosem fundowanym przez UE w każdej paczce.
As one IMF councillor said to me the other day, the early warning system is a bit like when it says: 'Smoking kills' on a packet of cigarettes.
Jak powiedział mi któregoś dnia jeden z członków Rady MFW, system wczesnego ostrzegania przypomina trochę napis "Palenie zabija” na paczce papierosów.
packet (ayrıca: bag, handbag, purse, sachet)
volume_up
torebka {diş.}
packet (ayrıca: cardboard, carton, paperboard)
packet (ayrıca: bag, sack, pouch)
volume_up
torba {diş.}
packet
packet (ayrıca: package)

2. IT

packet (ayrıca: suite)
Or Paul Baran, and his vision for packet switching.
Albo Paul Barron z wizją komutacji pakietów.
You'll get two packets so you can make it through the day.
Dostaniesz dwa pakiety więc przetrwasz przez dzień.
Spójrzmy na potężne pakiety płacowe.

3. Amerikan İngilizcesi

packet (ayrıca: sachet)

"packet" için eşanlamlılar (İngilizce):

packet

Lehçe' de "packet" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnd every time they do that, they get a tiny little packet of energy.
Co ciekawe, korzystają też z uranu, chromu i innych toksycznych metali.
EnglishThere is still one EU-subsidised cigarette in every packet.
Nadal mamy do czynienia z jednym papierosem fundowanym przez UE w każdej paczce.
English. ~~~ It's an information packet with attitude.
I to jest to, czym jest mem: pakietem informacji z orientacją.
EnglishAnd that tiny little packet of energy is what they use, then, to run their life processes.
Dlatego takie organizmy mogą bardzo przydać się w bioremediacji.
EnglishAdvanced Technology Attachment Packet Interface
technologicznie zaawansowany przyłączający interfejs pakietowy
Englishadvanced technology attachment packet interface
technologicznie zaawansowany przyłączający interfejs pakietowy
EnglishIf possible, show them the Lamictal packet.
Jeżeli to możliwe należy pokazać opakowanie leku Lamictal.
EnglishOr Paul Baran, and his vision for packet switching.
EnglishWe just read the back of a label on a packet.
EnglishFor instance, we could take France as an example, where any functional impairment is clearly indicated on the packet.
Za przykład możemy wziąć choćby Francję, gdzie wszelkie upośledzenia czynnościowe są jednoznacznie wskazane na opakowaniu.
EnglishMr President, when dealing with European Union reports, never trust the label and always look at the contents of the packet.
Panie Przewodniczący! W przypadku sprawozdań Unii Europejskiej nie należy nigdy wierzyć etykiecie - trzeba zawsze sprawdzić zawartość.
EnglishPacket Internet Groper
Englishpacket of painkillers
EnglishATA packet interface
EnglishAs one IMF councillor said to me the other day, the early warning system is a bit like when it says: 'Smoking kills' on a packet of cigarettes.
Jak powiedział mi któregoś dnia jeden z członków Rady MFW, system wczesnego ostrzegania przypomina trochę napis "Palenie zabija” na paczce papierosów.
EnglishThis idea of 'first packet in, first packet out' could prove detrimental, particularly when emergency services are being overridden due to traffic congestion.
Pomysł obsługi pakietów w kolejności napływania może okazać się szkodliwy, zwłaszcza w przypadku usług alarmowych niedostępnych ze względu na utrudniony ruch.
EnglishWe have a bit of work to do, Commissioner, but I am pleased to say that I have agreement on a large packet of compromises and I am confident that they will be adopted.
Mamy trochę pracy do wykonania, pani komisarz, ale z przyjemnością stwierdzam, że udało nam się wypracować wiele kompromisów i jestem pewien, że zostaną one przyjęte.