"outwardly" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"outwardly" Lehçe çeviri

EN outwardly
volume_up
{zarf}

outwardly (ayrıca: apparently, externally, ostensibly, seemingly)
outwardly (ayrıca: out, outside, outwards, outward)
These values are also expressed outwardly, including, but not exclusively, through symbols.
Wartości te wyrażamy również na zewnątrz, w tym również przy pomocy symboli.
We want a Europe of solidarity, both inwardly and outwardly, starting with its southern and eastern neighbours.
Chcemy Europy solidarnej, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, poczynając od południowych i wschodnich sąsiadów.
outwardly (ayrıca: seemingly, on the face of it)

"outwardly" için eşanlamlılar (İngilizce):

outwardly
English
outward

Lehçe' de "outwardly" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishEven so ye also outwardly appear righteous unto men, but inwardly ye are full of hypocrisy and iniquity.
Także i wy z wierzchu zdacie się być ludziom sprawiedliwi; ale wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości.
EnglishThe Turkish authorities outwardly declare efforts to change but in the real world, there is little change in society.
Władze Turcji otwarcie deklarują wysiłki na rzecz zmian, jednakże w świecie rzeczywistym zachodzi niewiele zmian w społeczeństwie.
EnglishWell, soon a black cloud formed over my head and here I was, outwardly very successful, but inwardly very depressed.
Cóż, wkrótce czarna chmura uformowała się nad moją głową i oto jestem, zewnętrznie pełen sukces, ale wewnętrznie bardzo przygnębiony.
Englishfor ye are like unto whited sepulchres, which outwardly appear beautiful, but inwardly are full of dead men's bones, and of all uncleanness.
iżeście podobni grobom pobielanym, które się zdadzą z wierzchu być cudne, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelakiej nieczystości.