"outside" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"outside" Lehçe çeviri

EN outside
volume_up
{sıfat}

outside (ayrıca: exterior, external, outer, exogenous)
volume_up
zewnętrzny {sıf. er.}
Outside trade and investment are essential for economic recovery.
Zewnętrzny handel i inwestycje mają zasadnicze znaczenie dla ożywienia gospodarczego.
Since then, the outside world has remained silent for a conspicuously long time.
Od tamtej pory świat zewnętrzny milczał przez wyjątkowo długi czas.
I think that we really need an outside review of what has happened so far.
Uważam, że naprawdę potrzebny nam zewnętrzny przegląd dotychczasowych działań.
outside (ayrıca: incidental)
volume_up
postronny {sıf. er.}

"outside" için eşanlamlılar (İngilizce):

outside

Lehçe' de "outside" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.
Planujemy zwiększyć pomoc dla krajów zewnętrznych, nie warunkując jej reformami.
EnglishI believe what Mr Klute says should form part of a strategy in the outside world.
Uważam, że to, co mówi pan Klute, powinno stać się częścią strategii zewnętrznej.
EnglishWe cannot have administration of multiannual programmes outside the Commission.
Nie możemy mówić o zarządzaniu programami wieloletnimi bez udziału Komisji.
EnglishThese women and those young men united Iranians across the world, inside and outside.
Te kobiety i ci młodzi mężczyźni zjednoczyli Irańczyków na całym świecie, tu i tam.
EnglishRussia stopped its tanks 40 km outside Tbilisi, as we in Europe had asked it to.
Rosja zatrzymała swoje czołgi 40 km od Tbilisi, gdy my, w Europie, o to ją poprosiliśmy.
EnglishHow long can I keep my NutropinAq Pen and cartridge outside the refrigerator?
Przez jak długi czas można trzymać wstrzykiwacz i wkład wyjęty z lodówki?
EnglishI think the people outside will understand that this Parliament works for the citizen.
Myślę, że opinia publiczna zrozumie, że Parlament ten pracuje dla obywateli.
EnglishThis monetary iron curtain separates those outside the euro area from those within it.
Ta walutowa żelazna kurtyna oddziela kraje strefy euro od krajów spoza niej.
EnglishThis benefit also covers partners from outside the EU, especially poor countries.
Ta korzyść obejmuje także partnerów spoza Unii, zwłaszcza kraje ubogie.
EnglishThis is a serious type of lung infection that is caught outside of hospital.
Choroba ta jest poważnym typem zakażenia płuc występującym w środowisku pozaszpitalnym.
EnglishMy question really is about our reliance on supply from outside the EU.
Moje pytanie w rzeczywistości dotyczy naszego uzależnienia od dostaw spoza UE.
EnglishWe will do that systematically in all our discussions with partners outside of Europe.
Będziemy to robić systematycznie, we wszystkich dyskusjach z partnerami spoza Europy.
EnglishRemember, 2001, we had less than two hours radio contact with the outside world.
Prowadziłem bloga z mojego namiotu, Pisałem coś w rodzaju pamiętnika.
EnglishAK: In Port Elizabeth, the village outside Port Elizabeth in South Africa.
AK: W Port Elizabeth, wiosce nieopodal Port Elizabeth w południowej Afryce.
EnglishCooperation with countries outside Europe is thus becoming particularly important.
Współpraca z krajami spoza Europy nabiera zatem szczególnego znaczenia.
EnglishTraditionally, this policy has been focused on mitigation inside and outside the Union.
Ogólnie GCCA uznaje się za kluczowy element polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
EnglishOutside the doors of this Chamber, huge banners with EU logos proclaim: Halt poverty.
Za drzwiami Izby powiewają ogromne transparenty z logo UE oraz hasłami: "Stop biedzie”.
EnglishWe had less than two hours two-way communication with the outside world in two months.
Mieliśmy mniej niż dwie godziny komunikacji ze światem zewnętrznym przez dwa miesiące.
EnglishYou can also see this in the ants just outside the nest entrance like these.
To widać też w zachowaniu mrówek tuż przy wejściu do gniazda, jak tutaj.
EnglishThe fastest way out of a bad mood: step outside, go for a walk, turn the radio on and dance.
Najłatwiej pozbyć się złego nastroju idąc na spacer, włączając muzykę i tańcząc.