"ostensibly" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"ostensibly" Lehçe çeviri

EN ostensibly
volume_up
{zarf}

ostensibly (ayrıca: apparently, externally, outwardly, seemingly)
And ostensibly, the same is true of democracy.
I jest to pozornie prawdą również w odniesieniu do demokracji.
So it is not a saving which we are ostensibly talking about, here.
A więc to nie jest oszczędność, o której tutaj pozornie mówiliśmy.
Pozornie jest teraz martwy.
ostensibly (ayrıca: allegedly, purportedly, reputedly, supposedly)
These are very large loans that are being used ostensibly to further EU policy abroad and the taxpayer, who is the ultimate guarantor, has the right to know who the recipients are.
To bardzo znaczące pożyczki wykorzystywane rzekomo w celu prowadzenia polityki UE, a podatnik, jako ostateczny gwarant, ma prawo wiedzieć, kim są ich odbiorcy.

"ostensibly" için eşanlamlılar (İngilizce):

ostensibly

Lehçe' de "ostensibly" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThere are various reasons: ostensibly our invitations have gone out somewhat too late.
Powody mogą być różne: widocznie nasze zaproszenia zostały przekazane za późno.
EnglishThe principle of a democracy deficit was introduced, which allows control from above, ostensibly to improve EU administrative mechanisms.
Wprowadzono zasadę deficytu demokracji, która ma być odgórnie reglamentowana na rzecz rzekomego usprawnienia mechanizmów administracyjnych Unii.
EnglishGenesis: Chapter one, Verse [29], where God talks about legumes and seeds, and on one more stanza about green plants, ostensibly missing is meat.
Księga Rodzaju, rozdział 1, wers 26, gdzie Bóg mówi o warzywach i nasionach, i jeszcze z jedna strofa o warzywach, nie wspomina raczej o mięsie.
EnglishFirstly, the left has shown that it does not respect the work of the Committee on Women's Rights and Gender Equality, although it ostensibly recognises its importance.
Po pierwsze lewica pokazała, że nie szanuje pracy Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, pomimo pozornego uznania jej znaczenia.
EnglishOn my way to Parliament this morning, I found some leaflets in the lifts which demonstrated that this ostensibly simple issue of labelling is not so simple.
Dziś rano w drodze do Parlamentu znalazłem w windach jakieś ulotki, które są dowodem na to, że wydawałoby się prosta kwestia etykietowania nie jest wcale taka prosta.