"navel" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"navel" Lehçe çeviri

PL

EN navel
volume_up
{isim}

1. Anatomi

navel (ayrıca: bellybutton, umbilicus)
You should not inject your medicine into moles, scar tissue, bruises or your navel.
Nie należy wstrzykiwać leku w znamiona, blizny, siniaki i w pępek.
This institutional navel-gazing occurs with these people just as much as it does with any of the institutions of Europe.
Instytucjonalne zapatrzenie się we własny pępek cechuje tych ludzi tak bardzo, jak każdą unijną instytucję.
Do not inject yourself in the area near your navel or waistline.
Nie należy wykonywać samodzielnie wstrzyknięć w okolicę pępka lub talii.

"navel" için eşanlamlılar (İngilizce):

navel

Lehçe' de "navel" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishChoose an injection site at the lower abdominal wall, preferably around the navel.
Wybrać miejsce wstrzyknięcia w dolnej części ściany jamy brzusznej, najlepiej w okolicy pępka.
EnglishChoose a site on the top of your thigh or stomach (except the area around the navel). i dic Me
Wybrać miejsce na powierzchni uda lub brzucha (z wyjątkiem powierzchni wokół pępka).
EnglishDo not inject yourself in the area near your navel or waistline.
Nie należy wykonywać samodzielnie wstrzyknięć w okolicę pępka lub talii.
EnglishIt's just that there are so many other people in your navel when you gaze.
Niestety - w lustrze jest razem z tobą tyle innych ludzi.
EnglishAs the prime Minister boards one of our finest navel destroyers,
Gdy tylko wszedł na pokład jednego z najlepszych niszczycieli,
EnglishIt will be health to thy navel, And marrow to thy bones.
To będzie zdrowiem żywotowi twemu, a odwilżeniem kościom twoim.
Englishthe abdomen, except for the area around the navel (see picture 3).
brzuch, z wyjątkiem okolicy pępka (patrz rysunek 3).
English● Select the injection site in the abdomen, thigh or arm (except your navel or waistline) (6).
Należy wybrać miejsce do wstrzyknięcia na brzuchu, udzie lub na ramieniu (z wyłączeniem ● pępka lub pasa) (6).
EnglishWhat we need is less navel-gazing and more reports of success from the European Union.
Musimy przestać przypatrywać się sobie z zachwytem, ponieważ potrzebujemy raczej sprawozdań z sukcesów Unii Europejskiej.
EnglishCetrotide 3 mg is for injection under the skin of the lower abdominal wall, preferably around the navel.
Cetrotide 3 mg należy wstrzykiwać podskórnie, w dolną część ściany jamy brzusznej, najlepiej w okolicy pępka.
EnglishCetrotide 0.25 mg is for injection under the skin of the lower abdominal wall, preferably around the navel.
Cetrotide 0, 25 mg należy wstrzykiwać podskórnie, w dolną część ściany jamy brzusznej, najlepiej w okolicy pępka.
EnglishChoose one of the recommended injection sites, arm abdomen or thigh (exept the navel or waistline).
Należy wybrać jedno z zalecanych do wykonania iniekcji miejsc na ramieniu, brzuchu lub udzie (z wyłączeniem okolicy pępka i pasa).
EnglishThe most suitable places to inject yourself are shown here: the top of your thighs and the abdomen, except for the area around the navel.
samodzielnego podawania zastrzyków: górna okolica ud oraz brzuch, z wyjątkiem okolicy wokół pępka.
EnglishThe abdomen, except for the area around the navel.
EnglishAnd, you know, I mean, I'll look at a couple of things like this, but Google is obviously the greatest technology ever invented for navel gazing.
Przyjrzę się jeszcze paru podobnym rzeczom, choć Google jest cudowną technologią dla narcyzów.
EnglishWhen all is said and done, it is not the institutions - institutional navel-gazing - but their policies that are important.
Kiedy wszystko już zostało powiedziane i zrobione, ważne są nie instytucje - koncentrowanie się na instytucjach - ale polityka przez nie prowadzona.
EnglishWe must now enter a phase in which the European Union reverts from institutional navel-gazing to the adoption of a global outlook.
Musimy teraz wejść w fazę, w której Unia Europejska powróci od skupienia się na kwestiach instytucjonalnych do przyjęcia ogólnej perspektywy.
EnglishWith this report, Parliament has indulged in some unfruitful navel-gazing and is throwing out all our good work.
To sprawozdanie dowodzi, że Parlament Europejski pozwala sobie na swego rodzaju bezużyteczne zajmowanie się własnymi sprawami i przekreśla całą naszą dobrze wykonywaną pracę.
EnglishThat is why I am going to avoid too much introverted institutional navel-gazing and think about action to improve the lot of our citizens.
Dlatego też uniknę zbyt introwertycznego skupienia się na kwestiach instytucyjnych i myślę o działaniach mających na celu poprawę losu naszych obywateli.
EnglishWe need to keep proving that we are not engaged in institutional navel-gazing and show that we are dealing with the real issues facing Europe.
Musimy nadal udowadniać, że nie jesteśmy skoncentrowani tylko na celu instytucjonalnym i wykazywać, że zajmujemy się rzeczywistymi kwestiami, wobec jakich stoi Europa.