"most of the work" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"most of the work" Lehçe çeviri

"most of the work" için örnek kullanımlar

Lehçe de "most of the work" için benzer çeviriler

most isim
most zarf
many zarf
many zamir
of edat
Polish
the tanımlık
the bağlaç
Polish
work isim
work sıfat
Polish
to work fiil

Lehçe' de "most of the work" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis is Marla Olmstead who did most of her work when she was three years old.
To Marla Olmstead, która namalowała większość swoich prac jako trzylatka.
EnglishClearly, we heal ourselves in a natural process, using cells to do most of the work.
Konkretniej, leczenie za pomocą naturalnych processów, wykorzystując komórki do wykonania większości pracy.
EnglishThe next is self-assembly, because the organism is actually doing most of the work in this process.
To sam organizm wykonuje większość pracy. ~~~ Do produkcji nie trzeba skomplikowanej technologii.
EnglishHowever, most of the work remains to be done at EU level.
Jednak większość działań musi zostać podjęta na szczeblu UE.
English. ~~~ So most of my work, I don't use glue.
To jest - musiałem zrobić małe otwory w podstawie igły, aby umieścić tam jego stopę.
EnglishJohn Sosoka is our CTO, and is really the man that's done most of the work with our 40-person company.
John Sosoka jest naszym dyrektorem ds. technicznych, wykonał chyba najwięcej pracy w naszej 40-osobowej firmie.
EnglishI've done most of this work at Johns Hopkins University, but also at the National Institute of Health where I was previously.
Większość pracy dokonałem na Uniwersytecie Johna Hopkinsa, ale też w Krajowym Instytucie Zdrowia, gdzie pracowałem wcześniej.
EnglishThe first insight is that while the conscious mind writes the autobiography of our species, the unconscious mind does most of the work.
Pierwszym jest to, że póki świadomy umysł piszę autobiografię naszego rodzaju, to nieświadomość wykonuje większość roboty.
EnglishNobody knows how most of them work in detail, but we do know that there're lots of different things in there. ~~~ And they don't always work together.
Nikt nie wie, jak większość z nich dokładnie działa, ale wiemy, że jest tam mnóstwo różnych rzeczy, które nie zawsze współpracują.
EnglishNow, most of us work in open plan offices, without walls, where we are subject to the constant noise and gaze of our coworkers.
Większość z nas pracuje w otwartej przestrzeni biurowej, bez ścianek działowych, gdzie narażeni jesteśmy na ciągły hałas i wzrok naszych współpracowników.
EnglishAV: Well, I'm glad Rufus is bringing this up, because you can notice where he dips in the first years where I think I was doing most of the work.
AV: Cóż, cieszę się, że Rufus porusza tę kwestię, bo możecie zauważyć znaczny spadek w pierwszych latach kiedy sądzę, że odwalałam większość roboty.
EnglishIn times when technology is taking away most of our work, it is increasingly important that universities educate citizens into mature and analytical people.
W czasach, kiedy technologia przejmuje większość naszej pracy, coraz ważniejsze jest, aby uniwersytety kształciły obywateli na osoby dojrzałe, myślące analitycznie.
EnglishHowever - an observation that has already been made several times - this integration must not intrude too far into structures which have evolved by tradition and, most importantly, which work.
Jednakże - jak już kilkakrotnie stwierdzono - integracja ta nie może nadmiernie ingerować w struktury, które wykształciły się na drodze tradycji i, co najważniejsze, sprawdzają się.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • most of the work

Türkçe-İngilizce sözlüğünde daha fazla çeviri bulacaksınız.