"to make a complaint" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"to make a complaint" Lehçe çeviri

EN to make a complaint
volume_up
{fiil}

to make a complaint
volume_up
zareklamować {per. fi.} (zgłosić reklamację)

Lehçe' de "to make a complaint" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHowever, you are entitled to check and, of course, to make a complaint.
Ma Pani jednak możliwość sprawdzenia, czy tak faktycznie było i złożenia skargi.
EnglishYou must make your complaint to the Ombudsman within two years of the date on which you became aware of the problem.
Skargę do Rzecznika należy wnieść w ciągu dwóch lat od momentu, gdy skarżący dowie się o wystąpieniu danego problemu.
EnglishOut of all the women abused, 70% put up with the abuse in silence and only 30% decide to make a complaint to the police.
Aż 70 % spośród poszkodowanych kobiet cierpi w milczeniu, podczas gdy zaledwie 30 % decyduje się na złożenie skargi na policji.
EnglishI would like to make a complaint.
EnglishI would like to make a complaint.
EnglishYou can find assistance and advices onout how and to whom to make a complaint, or how where to get the right information you need to defend your rights.
Możesz uzyskać pomoc i radę na temat tego jak oraz do kogo skierować skargę, albo skąd uzyskać właściwe informacje, dzięki którym możesz bronić swoich praw.
EnglishIn other words, in order to make a complaint, you need to know your rights, and in order to know your rights you need to know the legislation and the mechanisms required to submit that complaint.
Innymi słowy, aby złożyć skargę, trzeba znać swoje prawa, a aby znać swoje prawa, trzeba znać przepisy i mechanizmy wymagane do złożenia skargi.